Essote.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Essote.fi-sivusto on julkaistu 4.8.2016. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 22.9. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Essote.

Essote.fi-sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset

Essote.fi-sivusto täyttää suurelta osin lain edellyttämät vaatimukset, mutta sivustolla on saavutettavuuspuutteita.

Essote on parhaillaan uudistamassa sivustoaan saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi. Koronavirusepidemian takia sivustouudistus on lykkäytynyt.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin tai jota ei ole vielä ehditty muuttaa saavutettavaksi kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

  1. Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piirin:
  • toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf, odt)
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.
  1. Sisällöt, joiden osalta vetoamme kohtuuttomaan rasitteeseen:

Niiltä osin kuin ennen julkaistuja liitetiedostoja tarvitaan asiointiin, muutamme nämä keskeiset asiointiin tarvittavat liitetiedostot saavutettaviksi. Tiedostojen suuresta määrästä johtuen teemme saavutettavuuskorjauksia sitä mukaa kuin tiedostoja päivitetään. Koulutamme henkilöstöä tuottamaan sisältöä saavutettavasti ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti.

Jos haluat tiedot saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä viestintayksikko@essote.fi.

Sivustolla on joitakin CSV-muotoisia taulukoita. Näiden taulukoiden sarakkeiden lajitteluun käytettävien ikonien tummuuskontrastisuhde ei täytä WCAG 2.1 -kriteeriä 1.4.11.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön alla olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Palautelomake

Sähköposti: kirjaamo@essote.fi

Saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jos emme noudata digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia. Ohjeet kantelun tekemiseksi