Huhtikuun aikana Essoten sähköisen puolesta-asioinnin ikärajat muuttuvat ja nykyinen puolesta-asioinnin sitoumus poistuu käytöstä.

Puolesta-asiointi Essoten sähköisissä palveluissa kehittyy vaiheittain. Essotessa on ollut käytössä väliaikaisratkaisu alle 12-vuotiaiden puolesta asioinnissa ja ratkaisu tullaan muuttamaan kansallisten määritysten mukaiseksi. Tämä tarkoittaa, että aiempi käytössä ollut puolesta-asioinnin ikäraja (12v.) laskee toistaiseksi 10 vuoteen.  Samalla aiemmin käytössä ollut puolesta-asioinnin sitoumus korvautuu Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-valtuudet-palvelulla, joka tarkistaa automaattisesti väestötietojärjestelmästä huoltajan oikeuden asioida lapsen puolesta.

Alkuvaiheessa huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta Essoten sähköisissä ajanvarauspalveluissa.  Automaattinen puolesta-asioinnin tarkistus otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana myös muissa Essoten sähköisissä asiointipalveluissa, kuten viestinvälityksessä.

Tällä hetkellä voimassa olevat puolesta-asioinnin sitoumukset pidetään yllä viestinvälityksen osalta ja vanhan ikärajan mukaisesti, kunnes kansalliset ratkaisut astuvat voimaan. Uusia sitoumuksia ei kuitenkaan enää tehdä.

Puolesta-asiointi 10–17-vuotiaiden lasten osalta mahdollistuu myöhemmin kansallisten määritysten valmistuttua. Myöhemmin myös täysi-ikäinen voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan sähköisesti. Yli 18-vuotiaiden, sähköiseen valtakirjaan perustuvaa puolesta-asiointia kehitetään osana käynnissä olevaa PUOLA-hanketta.  Puolesta-asioinnin laajennuksista tiedotetaan hankkeen edetessä.

Lisätietoja:

Anna-Elina Ukkonen
projektipäällikkö
PUOLA-hanke
040 359 7073

Satu Häkkinen
sähköisen asioinnin sovellusneuvoja
050 3510082

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@essote.fi

http://www.essote.fi/tietoa-meista/hankkeet/puola-hanke/