Essoten sähköiset palvelut ovat uudistumassa, kun niiden tekninen toimittaja vaihtuu. Muutoksen johdosta Essoten sähköisissä palveluissa ilmenee katkoja 6.11. alkaen.

Palvelut palaavat asteittain käyttöön uudessa muodossa 16.11. lähtien.

Muutoksessa aiemmin Hyviksen nimellä tunnettu sähköinen palvelualusta vaihtuu Kansalaisen terveyspalveluksi. Uudet sähköiset palvelut tulevat olemaan yksinkertaisempia käyttää kuin Hyvis ja niiden lisääminen helpottuu huomattavasti.

– Ensimmäisenä asiakkaiden käyttöön palaavat ajanvarauspalvelut, joita olemme voineet hieman laajentaakin. Kansalaisen terveyspalvelut on moderni sähköinen asiointiympäristö, jota asiakkaan on helppo käyttää mobiilissa tai perinteisesti tietokoneen kautta, kertoo sovellusneuvoja Satu Häkkinen Essotesta.

Muutokseen yhdistyy samoihin aikoihin osuva Essoten potilastietojärjestelmän päivitys. Aiempi TietoEvry Oyj:n toimittama Effica vaihtuu samaisen ohjelmiston LifeCare-versioksi. Essote päivittää potilastietojärjestelmän, koska järjestelmätoimittajan ylläpito Efficalle on päättynyt, eikä sen kehitystä enää jatketa.

– Potilastietojärjestelmän vaihdos on suuri ja mutkikas prosessi Essoten henkilöstölle. Maanantaista 16.11. lähtien meillä tulee olemaan varmasti tavallista suurempia jonoja. Pyydän kärsivällisyyttä. Viiveitä tulee, mutta pyrimme kaikin keinoin turvaamaan asiakkaiden hyvän hoidon. Henkilöstömme on valmistutunut ja meillä on käyttöönotolle hyvä tuki, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Potilastietojärjestelmän päivittämisen päätavoite on, että Essotella on käytössä nykyisten lakien mukainen ja tietoturvallinen tietojärjestelmä asiakkaiden ja potilaiden hoidossa.

– Kaksi isompaa muutosta osuu harvemmin samaan aikaan. Päivitys LifeCareksi tuo esimerkiksi laajemmat mahdollisuudet tallentaa asiakirjoja Kanta-palveluun. Potilaan tiedot tulevat järjestelmän käyttäjille helpommin nähtäville. Lääkäreiden ja hoitajien on muun muassa helpompaa seurata ja pitää ajan tasalla potilaan lääkitystä, mikä parantaa potilasturvallisuutta, sanoo tietojärjestelmäpalvelupäällikkö Hanna Huippa Essotesta.

Osa Essoten sähköisistä palveluista sijaitsee muissa kuin Hyviksen ohjelmistossa. Näihin palveluihin ei tule käyttökatkoja.

Lisätietoja

Satu Häkkinen
Sovellusneuvoja
Essote
satu.hakkinen [at] essote.fi
050 351 0082

Hanna Huippa
Tietojärjestelmäpalvelupäällikkö
Essote
hanna.huippa [at] essote.fi
040 359 6830