Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) on saanut valmiiksi strategiansa vuosille 2017-2018. Kuntayhtymän hallitus hyväksyi strategian omalta osaltaan (4.5.) ja se menee vielä valtuuston päätettäväksi.

Strategiaa on valmisteltu kevään mittaan laajasti henkilöstön ja luottamushenkilöiden työpajoissa. Essoten esittäytymiskiertueella on kysytty myös kansalaisten näkemyksiä strategian pohjaksi. Strategiatyötä veti kehitysyksikön johtaja ja ylilääkäri Jarmo Lappalainen.

Strategia perustuu arvioon kuntayhtymän nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista tehtävien toteuttamiseen. Kuntayhtymän strategiatyön toimintaympäristön kuvaukseksi valtiotieteiden tohtori Timo Aro teki Etelä-Savon kantokykyanalyysin hyvinvoinnin edistämisen ja elinvoiman näkökulmista.

Strategiaan sisältyvässä visiossa kuntayhtymä painottaa asiakkaan lähellä olemista ja hyvinvointia: ”Lähellä – hyvinvointisi tukena”.

Kuntayhtymän missio on puolestaan tiivistetty seuraavasti: ”Palvelemme sinua erilaisissa elämäntilanteissa. Osaavat ammattilaisemme suunnittelevat ja toteuttavat kanssasi sinulle sopivat palvelut. Olemme tunnustettu ja jatkuvasti uudistuva toimija – voit luottaa meihin.”

Kuntayhtymän arvot ovat:

– Palveleva

– Osaava

– Vaikuttava

– Innostava

Arvoja on avattu lisää täällä

Lue lisää Essoten strategiasta

 

Essote vaatii perussopimuksen noudattamista Kangasniemen sote-kiinteistöjen suhteen

Kangasniemen sote-kiinteistöjen myynti saattaa olla Essoten perussopimuksen vastaista. Näin katsoi Essoten hallitus lausunnossaan (4.5.) Kangasniemen kunnalle.

Attendo Oyj ja Kangasniemen kunta käyvät neuvotteluja kunnan omistamien Männikön ja Mäntykankaan kiinteistöjen kaupasta ja kunta on pyytänyt lausuntoa mahdollisesta kaupasta. Essote järjestää ja tuottaa toimitiloissa kunnan vuokralaisena ikääntyneiden palveluasumista.

Essote katsoo, että toteutuessaan kiinteistökauppa olisi mahdollisesti myös kuntien valtuustoissa reilu vuosi sitten hyväksytyn perustamissuunnitelman vastainen.

Essoten perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta huolehtii paikallisten palveluille tarpeellisten toimitilojen osoittamisesta kuntayhtymän käyttöön ja vuokraa tilat Essotelle. Jäsenkuntien valtuustoissa hyväksyttyyn perustamissuunnitelmaan on myös kirjattu, että kuntayhtymän aloitusvaiheessa ei toteuteta kiinteistöihin liittyviä omistusjärjestelyjä ja kuntien omistamat kiinteistöt säilyvät niiden omistuksessa.

Essoten arvion mukaan on myös mahdollista, että Attendo Oyj voisi halutessaan päättää sille kiinteistökaupan myötä siirtyneet vuokrasopimukset. Tosiasiallisesti Kangasniemen kunta siis rajoittaisi perussopimuksen mukaista toimitilojen järjestämisvelvoitteensa täysimääräistä toteuttamista.

Lue koko lausunto Kangasniemen kiinteistökaupasta

Perhetalo eteni valtuustoon

ESPER-hankkeen kolmas vaihe, Perhetalo, eteni hallituksesta valtuuston käsittelyyn. Perhetalon kokonaisuuteen sisältyy lapsiperheiden palveluja kolmessa kerroksessa ja aikuisten vuodeosastoja kolmessa kerroksessa.

Perhetalo mahdollistaa matalan kynnyksen tuen ja puuttumisen sekä erityispalvelut samasta paikasta ilman, että perhe joutuu juoksemaan paikasta toiseen.

Noin 25,7 miljoonaa euroa maksavan Perhetalon rakentaminen kestää noin kaksi vuotta. Rakentaminen alkoi ennakoivilla töillä huhtikuussa 2017 ja varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus käynnistää kesäkuussa 2017. Tavoiteaikataulun mukaan Perhetalo valmistuu toukokuussa 2019.

Perhetalo tarjoaa Mikkelissä asuville lapsiperheille peruspalveluja ja koko maakunnalle erityispalveluja. Lapsiperheiden peruspalveluja ovat äitiys- ja lastenneuvolat, perheiden kotipalvelu, perhetyö ja lastensuojelun alkuarviointi.

Erityispalveluja ovat äitiys- ja sikiöseulontavastaanotto, lastentautien ja neurologian vastaanotto, lasten erityisen tuen palvelut, lapsiperheiden oikeudelliset palvelut, lastentautien osasto, synnytysosasto ml. vastasyntyneiden teho- ja tarkkailupaikat sekä äidinmaitokeskus.

Lue Perhetalon toteuttamissuunnitelma ja päätösesitys

Ambulanssirakennusta halutaan korottaa kahdella kerroksella

Hallitus käsitteli lisälistalta muutosta Kuuman sairaalan suunnitelmiin. Mannerheimintien puolelle tulevaa ambulanssirakennusta halutaan korottaa kahdella kerroksella.

Tiloihin aiotaan sijoittaa koulutuskeskus ja palveluohjauskeskus. Näiden rakentaminen maksaa yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa, mikäli Essoten valtuusto hyväksyy muutokset.

Koulutuskeskus ja palvelukeskus sijoittuisivat kuvan vasemmassa reunassa olevan ambulanssikeskuksen päälle. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Molemmat toiminnat ovat olleet mukana ESPER-hankesuunnitelmassa, mutta niille ei oltu erikseen määrätty paikkaa. Muista keskussairaalan nykyisistä tai tulevista osista ei löydy näille tilaa, joten toimintoja esitetään Kuuman sairaalan yhteyteen, minkä katsotaan olevan niiden paras mahdollinen sijoituspaikka.

Hallitus päättää asiasta omalta osaltaan 17.5. ja lopullisen päätöksen tekee Essoten valtuusto.

Essoten hallitus käsitteli myös kuntayhtymän ensimmäistä talouden neljännesvuosikatsausta ja talouden tasapainottamissuunnitelmaa.

Lue aiempi taloustiedote tästä

Katso koko esityslista täältä

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke, Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749