Essoten talous- ja muutosohjelman päivitys tähtää kaikkiaan 15 miljoonan euron tehostamistoimiin ja kuluvähennyksiin vuosina 2019-2021. Kuluvan vuoden säästötavoitteeksi on asetettu 6,3 miljoonaa euroa.

Essoten hallitus saa talous- ja muutosohjelman käsiteltäväkseen 19.6. ja se löytyy hallituksen esityslistalta.

– Olemme tehneet tai tekemässä kymmenittäin uusia säästötoimenpiteitä viime vuonna päätettyjen toimien lisäksi. Esimerkiksi valtaosa terveyspalvelujen 2,8 miljoonan euron säästötoimista on jo toteutettu, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Iso osuus säästöistä, 2,7 miljoonaa euroa kohdistuu sote-palvelujen ammattilaisten työtä tukevaan hallintoon ja tukipalveluihin, joista on tarkoitus vähentää tänä ja ensi vuonna henkilöstömenoja noin 50 työntekijän työpanosta vastaava määrä.  Lisäksi kuluvana vuonna on tarkoitus säästää sijaismäärärahoista 1,6 miljoonaa euroa, joka eivät sisälly mainittuun 50 henkilötyövuoden tavoitteeseen.

Muut säästöt on koottu pienemmistä, tuhansien tai kymmenien tuhansien eurojen supistuksista toiminnasta, tiloista tai hankinnoista.

Kuntayhtymän ensisijaisena tavoitteena on turvata asukkaiden oikeuksien mukaiset sote-palvelut. Säästötoimet näkyvät kuitenkin myös potilaiden ja muiden asiakkaiden palveluissa. Kuntayhtymä joutuu laskemaan palvelujen tasoa.   Esimerkiksi viikonloppujen ja arkipyhien kiirevastaanotot lopetetaan Juvalta ja Kangasniemeltä. Ensihoidon palvelutasoa esitetään supistettavaksi.

Monitoimijapäivystyksen lääkärimäärää pienennetään, mikä näkyy asiakkaille pidentyneinä jonotusaikoina.

Koko palveluverkkoa koskeva selvitys tehdään syyskuuhun 2019 mennessä. Siinä tarkastellaan mahdollista toimipisteverkoston supistamista.

Taloustilanne jatkuu haastavana

Kevään aikana julkisessa keskustelussa olleet kuntien maksuosuudet voivat olla talous- ja muutosohjelman kymmenistä toimenpiteistä huolimatta kasvussa. Essoten hallitus linjasi (11.4.) kuluvan vuoden talousarviomuutosten tavoitteeksi 325,2 miljoonan euron kuntaosuudet.

Suunnitelluista tai toteutetuista säästöistä huolimatta menojen kasvu on haastavaa pitää tällä tasolla. Menot ovat kasvussa pääasiassa Essoten ulkopuolisista syistä.

– Suurin kasvu terveyspalvelujen kustannuksissa tulee ostopalveluista ja isoin osa näistä kohdistuu yliopistosairaaloihin. Näiden ostojen suhteen omistajakunnat ovat edellyttäneet tarkastelua, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Toinen eniten kasvaneista menoista ovat myös omaishoidon kulut.

– Tämä on tavoittelemamme suunta, sillä se näkyy vähäisempinä menoina raskaammissa palveluissa, mutta on toki kuluerä sekin. Nyt alkaa todenteolla näkyä, että Etelä-Savo on ikääntynein maakunta, kun suuret ikäluokat alkavat siirtyä palvelujemme piiriin, sanoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

– Omistajakuntien puolelta edellytetään nyt ajantasaista strategiaa ja joka tapauksessa ensi vuoden talousarviota varten tarvitsemme strategisia linjauksia. Olemmekin aloittaneet Essoten strategian uudistamisen. Ensi vuoden talousarvio ja strategia tulevat yhtä aikaa syksyllä päätöksentekoon, Kortelainen sanoo.

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Santeri Seppälä
Terveyspalvelujen johtaja, Essote
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
Essote
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003

Vesa Vestala
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Satu Auvinen
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
satu.auvinen [at] essote.fi
044 351 2302

Sami Sipilä
Muutosjohtaja, Essote
sami.sipila [at] essote.fi
044 770 0577