Kuntalaskutuksen osuus pieneni merkittävästi Essoten vuoden 2021 talousarviosta saadun palautteen perusteella.

Lopullisessa talousarvioesityksessä toimintaa rahoittavien jäsenkuntien kuntalaskutusta on vähennetty 22,7 miljoonalla eurolla. Nyt se on 357 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän johtajan esityksessä vastaava lukema oli 379,7 miljoonaa euroa. Essoten hallitus käsitteli talousarviota omalta osaltaan (19.11.) ja kuntayhtymän valtuusto päättää siitä 3.12. Talousarvion loppusumma on 413,7 miljoonaa euroa (toimintamenot).

Vähennykset kuntalaskutukseen on tehty arvioimalla uudelleen koronan vaikutuksia ja päivittämällä palkkojen harmonisointisuunnitelman vaikutusta jäsenkuntalaskutukseen. Koronaan saatavia valtionavustuksia on siirretty jäsenkuntalaskutuksesta Essoten avustustuloihin.

– Koronakorvausten ja palkkojen harmonisoinnin takia talousarvioon sisältyy poikkeuksellisen paljon epävarmuuksia. Valtiovarainministeriö kertoo koronakulujen jakoperusteista lisää 24.11., jonka jälkeen arvioidaan mahdollisia vaikutuksia talousarvioon.  Muutokset huomioidaan tarvittaessa myös ministeriön ohjeistuksen mukaisesti lisätalousarvioilla ensi vuoden aikana, kertoo Essoten talousjohtaja Vesa Vestala.

Hallitus valtuutti kuntayhtymän johdon muuttamaan talousarvioon valtion koronatukien ja -avustusten budjetointia, mikäli ministeriöiden kuntien ja kuntayhtymien koronatukien jakoperusteet ja kohdentaminen tarkentuvat ennen 3.12. valtuuston talousarviopäätöstä.

Julkisuudessa paljon esillä ollutta Essoten palkkojen harmonisointia jatketaan. Ensi vuoden jäsenkuntalaskutuksesta harmonisointiin käytettävää summaa on vähennetty yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän johtajan esityksessä vastaava summa oli kuusi miljoonaa euroa.

Seuraava vaihe palkkojen harmonisoinnissa tapahtuu 1.4.2021 ja tätä varten talousarvioon varataan kaksi miljoonaa euroa vuodelle 2021. Lisäksi paikallisista järjestelyeristä suurin osa noin miljoona euroa kohdennetaan palkkaharmonisointiin, tästä neuvotellaan asianmukaisesti.  Kuluvan vuoden ja vuoden 2021 yhteenlaskettu kustannusvaikutus vuositasolla tulee olemaan kahdeksan miljoonaa euroa.

– Talousarvioon varatuilla määrärahoilla palkkojen harmonisoinnissa voidaan edetä ja se saadaankin valmiiksi lähivuosina. Palkkaharmonisoinnista neuvotellaan nyt keskusjärjestötasolla, jossa Essotea edustaa Kuntatyönantajat KT ja työntekijöitä ammattijärjestöt. Vuoden mittaan tarkentuu, tuleeko sieltä ensi vuoden talouteen vaikuttavia muita eriä kuin mitä olemme huomioineet, sanoo hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas.

Kehitysohjelma tuottaa uudistuksia palveluihin

Essote jatkaa palvelujen uudistamista kuntayhtymän kehitysohjelmalla 2020 – 2022. Ohjelma perustuu valtuuston joulukuussa 2019 hyväksymään strategiaan.

– Ohjelman avulla haetaan laajasti uusia toimintatapoja mm. sähköisen asioinnin ja kumppanuuksien kehittämisellä. Jos koronasta jotain hyvää on seurannut, niin tämä kehitystyö nopeutunut. Palvelujen uudistamisella sekä johtamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisellä luodaan edellytyksiä tuottavammille toimintatavoille ja kustannustehokkuudelle, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Kokonaisuutena kehitysohjelman toimilla tavoitellaan tuottavuuden parantumista ja kulujen kasvun hillintää noin 10 miljoonalla eurolla vuosina 2020-2022.

Hankkeiden avulla kohti maakuntaa

Sote-uudistuksen valmistelu on käynnistynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen palveluiden järjestämiseksi vuonna 2023. Uudistus toteutetaan suurelta osin hankkeiden kautta.

Sote-uudistuksen isot hankkeet etenevät. Apua ajoissa -hanke on vasta hakuprosessissa.

Etelä-Savoon sote-uudistuksen valmisteluun on saatu valtionavustusta hankerahoituksena rakenneuudistukseen 2,5 miljoonaan euroa, Aster -potilastietojärjestelmähankkeeseen 1,4 miljoonaa euroa, tulevaisuuden sote-keskus hankkeeseen 1,5 miljoonaa euroa, Sopiva-vammaisten henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeeseen 0,8 miljoonaa, työkykyohjelmaan 0,6 miljoonaa euroa, lastensuojelun kehittämiseen 0,2 miljoonaa ja sosiaalialan kirjaamisen kehittämiseen 50 000 euroa. Haussa on vielä miljoonaluokan Apua ajoissa -hanke, joka tähtää itsemurhien ehkäisemiseen.

Uudistukseen liittyy läheisesti myös Vetovoimainen kotihoito -hanke, jonka avustussumma on 0,55 miljoonaa euroa. Sitä ei kuitenkaan ole organisoitu Etelä-Savon sote-uudistuksen sateenvarjon alle.

Sote-uudistuksen hankkeet aloitettiin Essoten, Etelä-Savon pelastuslaitoksen, Vaalijalan ja Pieksämäen yhteistyönä. Sote-uudistuksen valmistelussa on varauduttu siihen, että Itä-Savon Sosteri-kuntayhtymä liittyy valmisteluun. Osa Sosterin jäsenkunnista on jo mukana.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistava Aster-hanke on suunnitteluprojektin vaiheessa ja toteutetaan Essoten, Siun Soten sekä Vaasan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien yhteistyönä.

Investointeja 30,6 miljoonalla

Essote investoi ensi vuonna kaikkiaan 30,6 miljoonalla eurolla. ESPER-hanke jatkuu Mielen- ja kuntoutuksen talon rakentamisella. Tähän on varattu 18,5 miljoonaan euroa vuoden 2021 talousarviossa.

Kokonaisuudessaan 41,2 miljoonan euron taloinvestointi valmistuu vuonna 2022, tuo uudet tilat ja toimintatavat mielenterveys- ja päihdepalveluille, vaativalle kuntoutukselle ja palliatiiviselle hoidolle sekä parantaa laajasti näiden palvelujen toimintaa ja tuottavuutta.

Muut suuret investointikohteet 2021 ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster (4,7 miljoonaa) ja sairaalalaitteet (5,9 miljoonaa euroa).

Lainaa kuntayhtymä varautuu nostamaan 25 miljoonaa euroa lisää.

Talousarvio tähtää nollatulokseen eli yli- tai alijäämää ei synny.

Lue talousarvio täältä

Lue aiempi tiedote vuoden 2021 talousarviosta täältä

Tämän vuoden alijäämäksi tulossa noin 7,9 miljoonaa

Essoten hallitus sai myös katsauksen kuluvan vuoden talouteen lokakuun lopun tietojen valossa. Toimintakulujen loppusummaksi ennuste näyttää 392,8 miljoonaa euroa.

Verrattuna alkuperäiseen nollatulokseen tähdänneeseen talousarvioon ennuste arvioi alijäämäksi noin 7,9 miljoonaa euroa. Lukema on myös noin 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Kaikkia koronan valtionapuja ei ole vielä voitu ottaa laskelmissa huomioon.

– Koronan johdosta tulojen ja menojen arviointi on edelleen haastavaa. Toimintatulot ovat pienentyneet, koska toimintaa on jouduttu supistamaan. Menot ovat monin paikoin kasvaneet. Tilanne ei näytä onneksi läheskään niin pahalta kuin loppukeväästä, jolloin näytti tulevan kymmenien miljoonien alijäämiä, kertoo talousjohtaja Vesa Vestala.

Muutoksia Essoten 2020 taloudessa:

  • Asiakasmaksuista saatavat tulot ovat noin kaksi miljoonaa euroa viime vuoden tasoa alempana.
  • Henkilöstökulut ylittyvät alkuperäisen talousarvion pääasiassa palkkaharmonisoinnin takia noin miljoonalla eurolla. Muutoin henkilöstökulut ovat pysyneet talousarviossa hyvin.
  • Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät noin miljoonalla eurolla. Lisämenoja tulee muun muassa lastensuojelussa, erikoissairaanhoidon ostoissa ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostoissa.
  • Omaishoidon tuen ja palvelusetelien kasvu johtaa noin 1,8 miljoonan ylitykseen. Taustalla on kuitenkin palvelutarpeen kysynnän johdosta tehty strateginen valinta, sillä nämä menot vähentävät kuluja muualla.
  • Materiaalihankinnat ovat ylittämässä talousarvion noin 1,7 miljoonaa euroa lähinnä koronan johdosta.

Lue lisää

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Heikki Siira
Konsernitalousjohtaja
heikki.siira [at] essote.fi
044 794 2050

Pirjo Syväoja (ESPER-hanke)
Kehittämisjohtaja
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Sami Sipilä (muutosohjelma)
Muutosjohtaja
sami.sipila [at] essote.fi
044 770 0577