Kaaviokuvassa sote-uudistuksen hankkeet Etelä-Savossa on ajoitettu