Talousasiat hallitsivat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) hallituksen kokousta (11.10.). Hallitus lähetti virallisesti kuntayhtymän johtajan esityksen talousarvioksi vuodelle 2019 lausunnoille kuntiin.

Talousjohtaja Vesa Vestala loi katsauksen kuluvan vuoden taloustilanteeseen. Ylitysuhka budjetoituun nähden on tarkentunut 0,7 miljoonaa euroa, yhteensä 8,7 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut näyttävät asettuvan nyt odotetulle uralle, mutta lisäylitystä on tulossa erityisesti ostopalvelujen puolelta. Ennuste täsmentyy kuukausittain.

Lue lisää talousarvion 2018 toteutumisesta

Lue lisää vuoden 2019 talousarviosta

Essote: Vaalijalan vältettävä toiminnan laajentamista maakunnan ulkopuolelle

Essoten hallitus vastasi Vaalijalan kuntayhtymän kysymyksiin Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2019-2021. Essote katsoo, että Vaalijalan tulee välttää toiminnan laajentamista maakunnan ulkopuolelle jatkossa. Essoten mielestä Vaalijalan on erityisesti kiinteistöinvestoinneissa otettava huomioon mahdollinen siirtymä osaksi maakunnan palvelutuotantoa ja keskityttävä vain kiinteistöjen välttämättömien korjaustoimenpiteiden toteuttamiseen.

Mikäli maakunta syntyy, lähtökohtana on, että sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirin kiinteistöt siirtyvät Maakuntien Tilakeskus Oy:n hallinnoitavaksi ja omistukseen. Kyseinen yhtiö käyttää vuokrausperusteiden laskennassa nykyisistä, kuntayhtymien yleisesti käyttämistä malleista poikkeavaa laskentatapaa. Kiinteistökustannukset nousevat näiden muutosten perusteella olennaisesti ja investointien suunnitellussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon nousevien kustannusten mahdollisuus.

– Kun maakuntien rahoitusasema ei tulevaisuudessa ole vahvistuva, tilojen suhteellinen osuus kustannuksista tulee olevaan korkealla tasolla. Korkeat huoneisto- ja kiinteistömenot heikentävät osaltaan maakunnan palvelutoiminnan rahoitusta, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Lue koko lausunto

ESPER-hankkeen tilannekatsaus

Hallitus sai myös kuukausittaisen selvityksen Mikkelin keskussairaalaa uudistavan ESPER-hankkeen tilanteesta ja kustannuksista. Hanke on edelleen Essoten valtuuston hyväksymässä noin 117 miljoonan euron talousarvioraamissa, mutta kustannusten ylityspainetta tuovat Kuuman sairaalan lisätyöt ja väistökustannukset.

Lue lisää

LAPE valmisteli perhekeskusmallia

Etelä-Savon LAPE -muutosohjelman hankeosuus on päättymässä vuoden lopussa. Muutosagentti Katja Saukkonen kertoi hallitukselle hankkeen tuloksista ja muutosohjelman etenemisestä vuonna 2019.

Hanke on rakentanut Etelä-Savoon muun muassa perheneuvoverkostoa ja maakunnallista perhekeskusmallia, jonka näyttävin edustaja tulee olemaan alkusyksystä 2019 avautuva Perhetalo Mikkelissä.

– Rakennamme yhdessä perheille kohtaamispaikkoihin avointa toimintaa ja vertaistukea sekä kokoamme perhelähtöisiä sote-palveluja, Saukkonen totesi.
——-

Kuntayhtymän johtaja veti esityslistalta Ensihoidon palvelupäätöksen (asia 3) ja Itä-Suomen yhteisteistä talous- ja henkilöstöhallintoa järjestävän yhtiön perustamista koskevat (asia 8) asiakohdat.

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja, ESPER-hanke
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Jarmo J. Koski
Terveyspalvelujen johtaja
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541

Katja Saukkonen
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosagentti
Etelä-Savon LAPE-muutosohjelma
katja.saukkonen [at] essote.fi
044 351 6616