Kuntayhtymän johtajan Risto Kortelaisen esityksestä talousarvio 2022 asiakohta poistettiin listalta ja siirrettiin joulukuulle. Talousarviomuutoksesta vuodelle 2021 hallitus äänesti ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Hallitus kuitenkin korosti päätöksessään, että se sitoutuu palkkaharmonisoinnin toteuttamiseen.

Kuntayhtymän hallitus käsittelee vuoden 2022 talousarviota joulukuussa kokouksessaan 9.12. ja 16.12. Lisäksi talousarvioasiat ovat esillä valtuuston 2.12. seminaarissa. Jälkimmäisessä kokouksessa 16.12. hallitus tekee esityksen talousarviosta valtuuston päätettäväksi. Valtuuston päätöksenteossa talousarvio on 21.12.2021.

− Meillä on tarkoitus, että saamme ensi vuoden talousarvion päätöksenteon yhteydessä jo näkymän niistä toimista, joita tarvitaan, jotta kuntayhtymän ja kuntien välistä rahoituskuilua saadaan kurottua, kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen totesi.

Palkkaharmonisointiin varaudutaan

Essotessa tehdään palkkojen harmonisointia kuntien vuonna 2016 hyväksymän henkilöstön siirtosopimuksen mukaisesti. Harmonisoinnin kustannukset ovat tällä hetkellä yhteensä 29,3 miljoonaa euroa, jotka jakautuvat vuosille 2021 ja 2022. Hallitus sitoutui kokouksessaan palkkaharmonisoinnin toteuttamiseen. Joulukuun kokouksissa hallitus ja valtuusto päättävät määrärahoista.

Talousarviomuutos vuodelle 2021 palautettiin valmisteluun

Palkkaharmonisoinnin seurauksena kuntayhtymän loppuvuoden talousennuste näyttää 9,5 miljoonan euron alijäämää, jonka kattamista esitettiin vuoden 2021 talousarvion muutoksella.

Essoten hallituksen jäsenistä Risto Ockenström (kesk.) teki listalla olevaan kuntayhtymän johtajan Risto Kortelaisen esitykseen vastaesityksen. Ockenström esitti, että talousarviomuutos vuodelle 2021 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, ja että hallitus kuitenkin sitoutuu palkkaharmonisoinnin toteuttamiseen. Hallitus äänesti asiassa ja Ockenströmin esitys tuli voimaan äänin 2-9.

Lisäksi hallituksen jäsen Juha Ropponen (sit. kok.) teki vastaavanlaisen esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Esityksessä oli myös useita erilaisia vaihtoehtoisia säästötoimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Risto Ockenströmin esitys voitti Juha Ropposen esityksen äänin 9-2.

Kuntayhtymän johtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen perusteena kuntalain ja Essoten hallintosäännön määräykset. Talousarvion muutoksista tulee tehdä päätös talousarviovuoden aikana heti kun määrärahojen ylitystarve on ilmeinen.

Henkilöstöresurssin turvaaminen

Henkilöstöpalvelut on yhdessä vastuualueiden johdon kanssa käsitellyt henkilöstön saatavuuden turvaamista. Tavoitteena on huolehtia kuntayhtymän veto- ja pitovoimasta sekä normaaliaikana että erityisen haastavassa henkilöstötilanteessa.

− Kilpailu työntekijöistä on kiristynyt ja levinnyt yhä laajemmalle erilaisissa henkilöstöryhmissä. Tätä varten tarvitaan toimia, jotta saadaan riittävästi osaavaa työvoimaa sekä pidetään kiinni nykyisestä henkilöstöresurssista, hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas sanoo.

Toimenpidekokonaisuuksina valmistelussa ovat olleet esillä työnantajakuva, työolot ja työilmapiiri, rekrytointi kotimaassa ja ulkomailta, oppisopimus ja yhteistyö oppilaitosten kanssa, kannustava palkkaus ja palkkaharmonisoinnin loppuunsaattaminen, edut ja houkuttimet henkilökunnalle, erityistoimenpiteet akuutissa henkilöstöpulassa, henkilöstön osaamisen kehittäminen, ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja joustavat henkilöstöprosessit. Hallitus kävi vilkkaan keskustelun asiasta ja piti valmistelutyötä hyvänä. Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

Valtuustoaloitteet

Hallitus päätti antaa hankintatoimen osaamisen parantamista koskevan valtuustoaloitteen ”aluetalouden ja hiilijalanjäljen huomioiminen” valmisteltavaksi talousjohtaja Vesa Vestalalle ja hankintapäällikkö Timo Talolle.  Valtuustoaloite on Pirkko Valtolan (kok.) ja kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajien allekirjoittama ja se on nähtävissä esityslistan liitteenä: https://essoteext10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021425-13

Hallituksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://essoteext10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers&id=