Essoten hallitus on tarkentanut (11.4.) viime vuoden joulukuussa hyväksyttyä talous- ja muutosohjelmaansa, joka on jatkovalmistelua ohjaava asiakirja. Kevään valmistelun ja jäsenkuntien kanssa käytävien neuvottelujen lähtökohtana on, että kuntien maksuosuuksien tason voitaisiin nostaa 325,2 miljoonaan euroon.

Summa koostuu tilinpäätöksen 2018 tasosta, jota on korotettu 1,7 prosenttia.

Kokouksessa äänestettiin siitä, mikä olisi kuntien kanssa käytävän keskustelun kuntaosuuksien pohja. Seija Kuikka (kesk.) esitti, että hallitus tarkentaa talous- ja muutosohjelmaa ja velvoittaa viranhaltijoita tekemään yksityiskohtaisen tasapainotusohjelman. Esityksen mukaan kevään aikana käytäisiin jäsenkuntien kanssa neuvottelut mahdollisesta kuntaosuuksien nostosta pyrkien siihen, että kuntaosuus on korkeintaan vuoden tilinpäätöksen 2018 tasolla (319,2 M€). Esitystä kannatti Jaana Lopperi (kok.).

Äänestyksessä pohjaesityksenä ollut kuntayhtymän johtaja Kortelaisen muutettu pohjaesitys voitti äänin 6-4, 1 tyhjä.

– Ohjelma sisältää perussopimuksen mukaisen palkkaharmonisoinnin sekä valmistuvien rakennushankkeiden kasvavat poiston ja kasvavat korkokulut. Lisäksi hallinto- ja tukipalvelujen kustannustaso on pidetty viime vuoden tasossa. Nämä ovat todella kovia tavoitteita, sillä asiakasmäärämme kasvavat, kuntatalouden menojen kasvu jatkuu reilun kolmen prosentin vuosivauhdilla koko kehyskauden, kustannustasomme on sote-kuntayhtymistä maan alhaisin ja Mikkelin keskussairaala maan tuottavin. Haastetta tämän tehtävän läpiviennissä varmasti riittää, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Essotesta.

Vuosina 2020 ja 2021 kuntien maksuosuuksien kasvuksi on laskettu kaksi prosenttia. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannusvaikutuksia ei ole huomioitu, koska luotettavaa tietoa kustannusten arvioimiseksi ei vielä ole olemassa. Järjestelmän kilpailutus on kesken.

Talous- ja muutosohjelman hyväksymisen (5.12.2018) jälkeen on valmistunut kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös. Tilinpäätöksessä jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät 15,0 miljoonaa euroa talousarviossa suunnitellusta tasosta.

Vuoden 2019 talousarviossa kuntien maksuosuuksiksi on arvioitu 309,9 miljoonaa euroa, joka on 9,8 miljoonaa euroa alhaisempi taso kuin tilinpäätöksessä 2018. Kuntien maksuosuudet ovat 85 prosenttia kuntayhtymän tulopohjasta. Näköpiirissä olisi ollut raskaasti alijäämäinen tilikausi 2019. Näin ollen talous- ja muutosohjelmaa oli päivitettävä.

– Ta­lous- ja muutosohjelman toteuttaminen edellyttää kun­ta­yh­ty­mäl­tä noin 12,6 miljoonan euron tehostamistoimia ja kuluvähennyksiä vuosina 2019 – 2021. Lisäksi poistojen ja kor­ko­ku­lu­jen kasvu vuoteen 2018 verrattuna nostaa sääs­tö­vaa­ti­muk­sen noin 15 miljoonaan euroon, kertoo talousjohtaja Vesa Vestala.

Kuluvalle vuodelle ohjelmassa on laadittu vaikutuksiltaan 5,4 miljoonan euron edestä toimenpiteitä.

Kuntayhtymä muun muassa vähentää palvelujen ostoja terveyspalveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja lastensuojelussa. Vanhus- ja vammaispalveluissa jatkuvat muun muassa palvelurakenteen keventäminen ja virtuaalisten palvelujen kehitystyö. Kuntayhtymä jatkaa tilojen tiivistämistä eli luopuu useista nykyisin käytössä olevista tiloista.

Talous- ja muutosohjelmaa seurataan ja päivitetään vuoden 2019 aikana. Vuosien 2020 ja 2021 toimenpiteet tarkentuvat vuoden 2020 talousarvion laadintaprosessin yhteydessä. Talousarvion muutokset kuluvalle vuodelle ovat käsittelyssä hallituksessa 6.6. ja valtuustossa 13.6.

Lue päivitetty talous- ja muutosohjelma täältä

Yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamiehelle lisääntyivät

Yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamiehille lisääntyivät 4,7 prosenttia. Lisääntyneiden resurssin avulla yhteydenottoihin pystyttiin myös vastaamaan.

Vuonna 2018 asiamiehille tuli yhteensä 2077 yhteydenottoa, jotka koskivat 98 asiakasta ja 822 potilasta. Vuonna 2017 yhteydenottoja oli 1985 ja ne koskivat 142 asiakasta tai 806 potilasta. Yhteydenotoista 16 prosenttia kohdistui sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin ja 84 prosenttia potilaan asemaan ja oikeuksiin.

Suhteessa Essoten tuottamiin palveluihin ja niiden käyttäjämääriin yhteydenottoja asiamiehille tulee hyvin vähän. Valtaosa palveluista toimii asianmukaisella tavalla ja vastaa käyttäjien tarpeita.

Muistutuksia tuli 232. Aluehallintovirastoon ja Valviraan on tehty kolmisenkymmentä kantelua, joista osa on siirretty muistutuksena Essotelle käsiteltäväksi.

Potilasvahinkoilmoituksia ratkaistiin kaikkiaan 179. Korvattavia potilasvahinkoja oli 44. Määrä vastaa valtakunnallista tasoa.

Selvitys tehtiin ensimmäistä kertaa yhteiseksi sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnasta. Aiemmin näistä on tehty erilliset raportit.

Lue lisää

Essote ei osta Kyyhkylää

Kyyhkylä Oy:n osakkeiden tai toiminnan siirtymisestä Essotelle oli solmittuna aiesopimus yhtiön ja Essoten välillä. Tehtyjen päätösten mukaisesti vaativan kuntoutuksen ja lähikuntoutuksen osastot kuitenkin muuttavat syyskuussa Mikkelin hyvinvointikeskus/keskussairaalakampukselle. Logistiikan ja hoidon yhteistyön kannalta keskittäminen sairaalakampukselle on taloudellisestikin järkevää. Kyyhkylässä

olevat tilat eivät ilman laajoja muutoksia vastaa Essoten toiminnan tarpeita.

Hallitus linjasi, että Essote ei osta yhtiön liiketoimintaa kokonaan tai osittain eikä näe tarkoituksenmukaisena myöskään osakekaupan toteuttamista.

– Kuntayhtymän heikentynyt taloustilanne edellyttää palvelu- ja tilaverkon yksityiskohtaista tarkastelua ja toimintojen tiivistämistä kustannushyötyjen aikaansaamiseksi. Tästä näkökulmasta ei ole perusteltua laajentaa toimintaa toteutettavilla liiketoiminta- tai osakekaupoilla. Essotella on kuitenkin luonnollisesti valmius jatkaa hyvää yhteistyötä Kyyhkylä Oy:n kanssa, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Lue lisää

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Sami Sipilä
Muutosjohtaja
sami.sipila [at] essote.fi
044 770 0577

Sosiaali- ja potilasasiamies
sosiaali.potilasasiamies [at] essote.fi
044351 2818