Essoten vuoden 2020 tilinpäätös näyttää pientä ylijäämää. Kaikkiaan koronavuoden ylijäämäksi muodostui 490 000 euroa.

Menojen loppusummaksi muodostui 393 miljoonaa euroa. Verrattuna edellisvuoden tilinpäätökseen kasvua kertyi 1,92 prosenttia.

– Näissä oloissa parin prosentin kasvua menoissa voi pitää hillittynä. Kehitysohjelma ja taloutta tasapainottavat toimenpiteet purivat. Korona näkyi taloudessa siten, että kulut olivat 13,7 M€, mistä saimme valtiota takaisin 4,4 miljoonaa. Pääosa valtion tuista meni kunnille, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Kuten useimmissa kunnissa ja muissakin kuntayhtymissä myös Essotessa talousarvioita muutettiin syyskuussa. Tuolloin alijäämäksi merkittiin -7,3 miljoonaa. Käytännössä toteutui hieman odotettua parempi tulos ja alijäämät laskutettiin sovitusti Essoten jäsenkuntien loppulaskussa.

– Tilinpäätöksessä näkyvä ylijäämä johtuu kirjanpidon korjauksesta, jossa muutama satunnainen myyntivoitto kirjattiin tulosvaikutteisesti, kertoo talousjohtaja Vesa Vestala.

Verrattuna alkuperäiseen talousarvioon 2020 ylitystä kertyi noin 14 miljoonaa euroa. Summa vastaa suunnilleen koronasta aiheutuneita kuluja.

Jäsenkuntalaskutus kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin neljällä miljoonalla eurolla eli noin kaksi prosenttia. Kunnat suorittivat Essotelle yhteensä 340,4 miljoonaa, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 336,4 miljoonaa.

– Kertynyt hoitovelka huolettaa. Sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa jäi toteutumatta kymmeniä tuhansia vastaanottokäyntejä. Se näkyy todennäköisesti tulevina vuosina kasvavina terveydenhuollon paineina ja kustannuksina, arvioi terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Henkilöstökulut pysyivät arvioidussa

Henkilöstökulujen luku pysyi noin puoli miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion. Lukema oli 178,7 miljoonaa eurossa, kun syksyllä kulujen arvioitiin kohoavan 179,27 miljoonaan.

Noin 0,9 miljoonan euron kasvu näkyy kuitenkin palvelujen ostoissa, kun sijaistyövoimaa ryhdyttiin hallituksen päätöksen mukaisesti hankkimaan Sarastia Rekry Oy:ltä.

– Henkilöstö joutui viime vuonna koville. Alkuvuodesta oli vielä paljon lomautuksia ja joitain irtisanomisiakin. Kevät ja syksy pinnisteltiin koronan kanssa. Lämmin kiitos venymisestä ja jaksamisesta, kiittelee hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas.

Vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden ovat henkilöstökulut ovat noin 2,5 miljoonaa euroa suuremmat. Vuoden 2020 luku sisältää joulukuussa toteutetun palkkaharmonisoinnin miljoonan euron erän.

Toimintakate 11,3 miljoonaa

Toiminnasta koituvien kulujen ja toimintatulojen erotus, toimintakate oli noin 11,3 miljoonaa euroa plussalla. Pääasiassa Esper-hankkeen rakentamisesta (Perhetalo, Kuuma sairaala, korjausrakentaminen) aiheutuneet poistot ja korkokulut, noin 10,8 miljoonaa euroa, rajoittivat ylijäämän kuitenkin aiemmin mainittuun vajaaseen puoleen miljoonaan.

Rakentamisesta ja muista investoinneista johtuvien lainojen määrä nousi vuoden loppuun mennessä kaikkiaan noin 136,5 miljoonaan euroon. Kuluvana vuotena summa nousee 155,5 miljoonaan euroon pitkälti Mielen ja kuntoutuksen talon rakentamisen myötä. Samalla poistojen ja korkojen määrä kohoaa noin 12 miljoonaan euroon.

Korkokuluja kasvattavat pitkäaikaiset lainat, mutta korkojen nousupaine on siirtynyt. Rahoituskulut ylittyivät suhteessa talousarvioon ja edellisvuoden tilinpäätökseen 0,3 miljoonaa euroa.

Muita huomiota tilinpäätöksestä:

  • Materiaalihankinnat ylittivät muutetun talousarvion noin 2,3 miljoonalla eurolla ja vuoden 2019 tilinpäätöksen 1,8 miljoonalla eurolla. Suurin ylitys kohdistuu koronaan liittyviin hoitotarvikkeisiin.
  • Tulojen puolella ns. ulkokuntamyynti lisääntyi eli Essoten palveluja käyttivät aiempaa enemmän alueen ulkopuolella asuvat, mitä voitiin laskuttaa heidän kotipaikkakunniltaan.
  • Asiakasmaksuissa tuli pudotusta 1,6 milj. euroa (5,7%). Summa oli keväällä arvioitua merkittävästi pienempi.
  • Asiakaspalvelujen ostot alittavat muutetun talousarvion ja ovat vuoden 2019 tilinpäätöksen tasolla (muutos 0,7 %). Lastensuojelun ostojen kasvu suurin ongelma: niissä kasvu oli 24 prosenttia (2 M€).
  • Muiden palvelujen ostot alittavat muutetun talousarvion ja ovat vuoden 2019 tilinpäätöksen tasolla (muutos 0,2 %). Merkittävää kulujen vähennystä löytyy matka-, koulutus- ja potilasvakuutuskustannuksissa. Merkittävä lisä laboratoriokustannuksissa 1,6 milj. euroa.
  • Avustukset ylittävät muutetun talousarvion 1,5 milj. euroa. Avustusten kasvu johtui palveluseteliä käyttävien asiakkaiden määrän kasvusta. Kyseessä on palvelutarpeen kysynnän johdosta tehty strateginen valinta, jonka seurauksena kustannukset näkyvät avustuksissa, eivätkä ostopalveluissa kuten aiemmin.

Lue lisää hallituksen esityslistalta täältä.

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003

Satu Auvinen
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
satu.auvinen [at] essote.fi
044 351 2302

Pasi Marjakangas
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601

Pirjo Syväoja (Esper-hanke)
Kehittämisjohtaja
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749