Essoten uudet talot, Perhetalo ja Kuuma sairaala ovat vähentäneet merkittävästi henkilöstön sairaspoissaoloja niihin muuttaneissa yksiköissä. Tämä selviää Mikkelin keskussairaalan laajan rakennusprojektin, ESPER-hankkeen näiden talojen taloudellisesta loppuselvityksestä, jota Essoten hallitus käsitteli (16.1.).

Päivystyksessä sairaspoissaolot vähenivät 50 prosenttia ja perhepalveluissa sairaspoissaolot tippuivat kolmannekseen aiemmasta.

– Henkilöstö on iloinnut terveistä tiloista. Tilojen koetaan tukevan toimintaa ja myös asiakkailta on tullut hyvää palautetta. Muutot uusiin tiloihin sujuivat kesällä nopeasti ja turvallisesti. Merkittävä rooli muuttojen onnistumiselle oli omasta työstään noin puoleksi vuodeksi irrotetuilla muuttokoordinaattoreilla, kiittelee ESPER-hankkeen hankejohtaja Pirjo Syväoja.

Myös talojen neliöhinta jäi huomattavan alhaiseksi.  Perhetalon neliöhinta on 2 353 euroa/brm2 ja Kuuman sairaalan 3 609 euroa/brm2.

– Perhetalon neliöhinta on muiden sairaaloiden vastaavien rakennushankkeiden vertailuissa hyvin edullinen. Näin matalaa neliöhintaa ei ole mikään muu sairaalahanke ole pystynyt kertomaan. Kuuman sairaalan neliöhinta on myös ihan hyvää tasoa, sillä sehän on varustelultaan muun muassa leikkaussalien takia tietysti huomattavasti kalliimpi, arvioi Syväoja.

Kuuman sairaalan kustannukset ylittyivät verrattuna 2017 hyväksyttyyn investointibudjettiin 2,7 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia. Perhetalon kustannusten ylitys oli puolestaan 0,72 miljoonaa euroa eli 2,8 prosenttia. Ylitystä on yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa.

Rakennuskustannuksia kasvattivat erityisesti lisätyöt, joihin käytettiin noin 5,3 miljoonaa euroa, joka on 9,1 prosenttia hankkeen kaikista kustannuksista. Lisätöitä aiheutti varsinkin Kuuma sairaala, joka ei ollut kokonaan uudisrakennus ja tuotti yllätyksiä.

– Olen tyytyväinen tähän hintatasoon ja kustannuksiin. Ylitykset ovat kohtuullisen pieniä. Usein suuret rakennushankkeet ylittävät kustannuksensa kymmenillä prosenteilla, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Perhetalo maksoi kaikkiaan 26,5 miljoonaa euroa ja Kuuma sairaala noin 32,5 euroa. Hallitus merkitsi kustannusseurannan tiedoksi ja se menee vielä Essoten valtuuston käsittelyyn.

Hallitus merkitsi myös tiedoksi ESPER-hankkeen viimeisimmän vaiheen, Mielen ja kuntoutuksen talon poikkeuslupahakemuksen.

Lue lisää investoinneista

Lue lisää poikkeusluvasta

Ensihoidon palvelutasopäätös eteni valtuustoon

Hallitus päätti lähettää ensihoidon palvelupäätöksen Essoten valtuustoon.

Palvelutasopäätös on herättänyt keskustelua Joroisissa. Yhtenä kuntayhtymän säästötoimena on linjattu, että Joroisten ensihoito hoidetaan muun Essoten alueen ensihoidon kautta.

– Meillä ei ole enää kuntakohtaisia ambulansseja. Hätäkeskus hälyttää aina lähimmän yksikön. Järjestelmä on hyvin dynaaminen ja yksiköitä osoitetaan sinne, missä eniten tarvitaan, kuvaa tilannetta terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Ensihoidon hälytykset ovat kasvaneet muutaman prosentin vuosivauhdilla. Essote vastaanottaa ensihoidon hälytyksiä nykyisin 25 000 vuodessa, joista kuljetuksia on noin 12 000.

Kevään aikana aloittava tilannekeskus tulee muuttamaan ensihoidon tehtäväkuvaa.  Yhä useampi potilas hoidetaan myös paikan päällä ja entistä harvempi lähtee ambulanssin kyytiin.

– Korkeariskisiä kuljetuksia on noin 350 vuodessa eli useimmiten on kyse muista kuin hätätilanteesta tai kiireellisestä tehtävästä. Otamme jatkossa osan hälytyksistä käsittelyyn tilannekeskuksessa eli kiireettömät D-sarjan tehtävät. Voimme lähettää hälytyksen johdosta paikalle kuhunkin tilanteeseen nykyistä paremmin sopivan yksikön ambulanssi sijasta, esimerkiksi kotisairaalan tai kotihoidon työntekijän, sanoo ylilääkäri Janne Kuusela Essoten päivystyksestä.

Lue lisää

Ruoka ja puhtauspalvelujen yhtiöittämisen selvittely jatkuu

Ruoka ja puhtauspalvelun yhtiöittämistä on selvitetty monipuolisesti muun muassa Sipilän hallituksen kaavaileman maakuntauudistuksen yhteydessä. Maakuntauudistuksen kariuduttua asian selvittämistä on jatkettu työryhmässä, jossa kuntayhtymän lisäksi on ollut edustettuina Mikkelin kaupunki, liikelaitos Otavia, Esedu Oy sekä kaikkien tahojen pääluottamusmiesedustus.

Työryhmän tilaamasta raportista ilmenee yhdistämiselle sellaisia toiminnallisia hyötyjä, jonka vuoksi selvittämistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa. Hallitus päättikin jatkaa selvittelyä yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Janne Kuusela
Päivystyksen ylilääkäri
Essote
janne.kuusela [at] essote.fi
044 351 9608