Etelä-Savon tulee pitää yhtenäisenä ja se on myös Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen etu. Näin katsoi Essoten valtuusto lausunnossaan sote-maakuntauudistuksesta (17.9.).

Valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok.) toivoi avauspuheessaan ”vahvaa, teräväsanaista sekä nöyristelemätöntä lausuntoa, josta käy ilmi lakiehdotusluonnoksen taloudellinen ja toiminnallinen epärealismi”.

– Lakiehdotus on kaikilla mittareilla ja kiistatta hallituksen itsensä asettamien tavoitteiden vastainen. Olenkin erittäin pahoillani, että työpanosta on jouduttu kohdentamaan sinällään itsestäänselvyyksien puolustamiseen aikana, jolloin kaikki voimat tulisi yksiselitteisesti kohdentaa vuosituhannen suurimman sote-haasteen eli koronaviruksen selättämiseen, Aho sanoi.

Lakiesityksen luonnosten sisältämät maakunnan hajoamisen riskit juontavat Ahon mukaan juurensa keskittämisasetuksen vaatimuksiin ja niitä seuranneisiin Sosterin ja Essoten työnjakoneuvotteluihin.

– Kyseiset neuvottelut päättyivät jo ennen kuin ne oikeastaan pääsivät kunnolla alkamaankaan – siitäkin huolimatta että Essote on toistuvasti esittänyt malleja yhteistyölle. Ovi on ollut koko ajan avoinna ja on edelleen avoinna neuvotteluille, Aho sanoi.

Essote selvitti perusteellisesti sote-maakuntauudistuksen taloudelliset vaihtoehdot. Selvityksen mukaan yhtenäinen Etelä-Savo toteuttaa sekä perustuslain vaatimuksia että hallituksen esityksen lakiluonnosten tavoitteita. Itä-Savon siirto Pohjois-Savoon toisi perustuslaillisia ongelmia ja olisi monilta osin maan hallituksen lakiluonnosten vastainen.

– Nyt on paikka lähteä rakentamaan uutta tulevaisuutta. Meillä on Etelä-Savossa perustelluista syistä kaksi keskussairaalaa ja tälle meidän erityispiirteelle on saatava yhdessä riittävä rahoitus. Suunta on eteenpäin. Tämän päivän lehtitietojen perusteella myös Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki ovat ottamassa kantaa nykymuotoisen Etelä-Savon puolesta, sanoi kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Pidemmällä aikajanalla yhtenäinen Etelä-Savon sote-maakunta kykenee Essoten selvityksen mukaan tarjoamaan asukkailleen kattavat ja hyvät lakisääteiset sote-palvelut sellaisessa valtiorahoitteisessa mallissa, jossa palvelutarvetekijät on otettu huomioon.

Valtuusto hyväksyi laajan lausuntopaketin puheenjohtaja Ahon ja Kortelaisen alusten jälkeen yksimielisesti ja keskusteluitta. Kokous pidettiin etäjärjestelyillä ja Skypen keskustelukentässä satoi virkamiehille kiitosta hyvästä valmistelusta.

Lue koko lausunto täältä

Lue aiempi tiedote lausunnosta täältä

Hyvinvointikertomus: Elämänlaatu on Etelä-Savossa kunnossa

Terveydenhuoltolain mukaan kunnissa on raportoitava terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain ja strategisessa suunnittelussa asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet sekä määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Tämän lisäksi on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.

Essoten valtuusto sai nyt tiedoksi alueellisen hyvinvointikertomusraportin, jonka tiedot oli koottu eri lähteistä. Tärkeimpiä tietoja on saatu muun muassa alueen kuntien laajoista hyvinvointikertomuksista, vuosiarvioinneista ja strategisista hyvinvointitavoitteista sekä Sotkanet -indikaattoripankista, Kelan terveyspuntarista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveytemme-tietokannasta.

– Indikaattoritiedon mukaan eteläsavolaisten elämänlaatu, elinympäristö- ja turvallisuustekijät ovat pääosin kunnossa, joskin haasteitakin on, tiivistää Essoten hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen.

Raportin mukaan asukkaiden ääni kuuluu erilaisissa foorumeissa ja tuottaa päättäjille tietoa asukkaiden näkemyksistä ja siitä, minkä he arvioivat oleelliseksi omalle hyvinvoinnilleen. Osallistumisen ja harrastamisen mahdollisuuksia järjestämällä on mahdollisesti voitu lievittää yksinäisyyden kokemuksia.

Kulttuurin ja taiteen merkitys hyvinvointia tuovana tekijänä näkyy aikaisempaa paremmin kuntien hyvinvointikertomuksissa. Erilaisten kokeilujen, kampanjoiden ja kulttuurihyvinvointiin liittyvien hankkeiden avulla on voitu mahdollistaa aikaisempaa laajempi hyvinvointinäkemys maakunnassa.

Toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvää elintapaohjausta on kehitetty koko maakunnassa ja elintapaverkostoa vakiinnutettu.

Yhdenvertaisuuteen liittyvän hyvinvointikertomuksen painopisteen kehittäminen on kesken. Tätä varten on perusteilla työryhmä kuntayhtymän yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman laatimiseksi.

Lue lisää

Lue koko esityslista tästä

 

Lisätietoja

Eero Aho
Valtuuston puheenjohtaja
Essote
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677Sami Sipilä

Sami Sipilä (lausunto sote-maakuntauudistuksesta)
Muutosjohtaja
sami.sipila [at] essote.fi
044 770 0577

Eeva Häkkinen
Hyvinvointikoordinaattori
Essote
eeva.hakkinen [at] essote.fi
044 351 2321