Valtuustokauden viimeinen talousarvio hyväksyttiin Essoten valtuustossa (3.12.).

Ryhmäpuheenvuorojen pitäjät ja yksittäiset valtuutetut lähettivät kilvan kiitosta Essoten työntekijöille koronaepidemian hyvästä hoidosta. Kiitosta sai myös kuntayhteistyön perusteellinen hoito talousarvion valmistelussa ja tarkka taloudenpito.

– Teimme tosiaan hyvin perusteellisen kuntakierroksen ja järjestimme vielä kuntakokouksen. Se näkyy nyt hienolla tavalla yhtenäisenä tilannekuvana, arvioi kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Valtuusto hyväksyi talousarvion yksimielisesti. Vilkkaassa keskustelussa kyseltiin muun muassa asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterista, yhteistyöstä Itä-Savon kanssa ja hoitajamitoituksesta.

Katsauksessa kuluvan vuoden talouteen tuli myös hyvä uutinen. Talousjohtaja Vesa Vestala kertoi, että vuoden 2020 alijäämä veloitetaan kunnilta vuoden 2020 loppulaskussa perussopimuksen mukaisesti.  Valtiolta on tullut tukea erityisesti kunnille ja vähemmän Essotelle.

– Tämä vuosi ei tule kerryttämään meille alijäämää. Tilanne nollaantuu meille ja jäsenkunnille, jotka ovat saaneet noin 23 miljoonan koronatuet. Essotelle tukea on tullut 3,3 miljoonaa euroa ja tulossa pitäisi olla saman verran, Vestala sanoi.

Tulevan vuoden talousarvioon epävarmuutta tuovat vielä palkkojen harmonisoinnit vaikutukset ja se missä muodossa valtion koronanhoidon tuet tulevat.

– Ensi vuonna koronakulut korvataan todennäköistä valtionavustuksina, joiden käsittely tarkempaa ja työläämpää kuin valtionosuuksien käyttö. Valtion puolella on myös auki, miten ne tulee talousarvioihin rakentaa. Joudumme mahdollisesti muuttamaan talousarviota vielä ensi vuoden puolella, Vestala sanoo.

Lue lisää talousarviosta täältä

Lue aiempi tiedote Essoten talousarviosta täältä

Valtuusto teki ensihoidon palvelutasopäätöksen

Valtuusto teki myös vuosittaisen ensihoidon palvelutasopäätöksen.  Essote tuottaa ensihoitopalvelua omana toimintana ja osin yhteistoiminnassa pelastustoimen kanssa.

Palvelutasopäätökseen on sisällytetty ensivastetoiminta, josta sovitaan Etelä- ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten kanssa yhteistoimintasopimuksilla.

Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä.

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöstä muutettiin aikaisemmasta siten, että ensivastetoiminnan tuottajaksi Joroisten alueelle tulee Pohjois-Savon pelastuslaitos. Joroinen siirtyy Pohjois-Savon maakuntaan ja pelastuslaitokseen mutta säilyy erikoissairaanhoidon osalta Essoten jäsenenä.

Lisäksi Essote ja EteläSavon pelastuslaitos toteuttavat yhteistyössä vuoden 2021 aikana moniammatillisen yksikön projektin. Sen tarkoituksena on kokeilla ensihoitajan ja palomiehen muodostaman yksikön toimintaa Puumalan alueella. Tavoitteena on selvittää toiminnan taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia.

– Moniammatillisen yksikön tehtäviin kuuluvat terveys- ja pelastustoimen tehtävät. Yhteistyöstä sovitaan ensivastetoiminnan lisäksi ensihoitopalvelua koskevassa yhteistoimintasopimuksessa, kertoo ensihoidon palvelupäällikkö Marko Pylkkänen.

Moniammatillinen työparikokeilu ilahdutti erityisesti Essoten valtuuston puheenjohtajaa, palomestari Eero Ahoa (kok.).

– Aloitin työurani juuri tällaisessa työparissa ja se toimii hienosti Etelä-Savon olosuhteissa. Olen todella iloinen, että tämä tekee paluuta, Aho sanoi.

Projektin aikainen alueen ensihoitovalmius paranee kustannusneutraalisti.

Lue lisää

Sidonnaisuusilmoitukset tulivat julki

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Lue lisää sidonnaisuusilmoituksista ja katso Essoten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet täältä.

Lisätietoja

Eero Aho
Valtuuston puheenjohtaja
Essote
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540