Essote jakautuu tulevaisuudessa viiteen päävastuualueeseen, joita ovat terveyspalvelut, kuntoutuspalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut.

Lisäksi kuntayhtymä sisältää kehittämisyksikön ja hallinto- ja tukipalvelut. Työtä myös koordinoidaan alueellisesti ja jokaiselle paikkakunnalla on aluevastaava lähiesimies.

Seuraaville paikkakunnille nimetään lähiesimies: Haukivuori, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala-Anttola ja Ristiina-Suomenniemi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto hyväksyi organisaatiokaavion keskiviikkona (22.6.) Katso koko organisaatio täältä.

Tarkastuslautakunta jakoi kiitosta

Valtuusto hyväksyi myös tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Lautakunnalla oli lähinnä hyvää sanottavaa.

Erityistä kiitosta sai toimintojen tehostamista lisäävät toimet. Lautakunnan puheenjohtaja Liisa Ruokoselkä (sd) kehotti puheenvuorossaan kuitenkin kiinnittämään huomiota henkilökunnan jaksamiseen suurten muutosten aikana.

Lue tarkastuskertomus täältä.

Sairaskäynnit lisääntyivät 10 prosenttia

Johtajaylilääkäri Kati Myllymäki esitteli valtuustolle sairaanhoitotoiminnan arviointiraporttia, joka osoitti fyysisten eli somaattisten sairauksien puolella käyntien kasvua noin kymmenen prosentin.

Somaattisella puolen käyntejä oli yhteensä noin 168 700. Hoitopäivät kuitenkin laskivat noin 50 000:een. Vähennystä oli 6,5 prosenttia. Strategiansa mukaisesti sairaanhoitopiiri pyrki lyhentämään hoitojaksojen pituutta ja nopeuttamaan kuntoutusta.

Lähes joka kolmas sairaanhoitopiirin alueen asukas käytti sairaanhoitopiirin palveluja. Avohoidossa oli noin 45 400 henkilöä, joista 3500 oli ulkopaikkakuntalaisia.

Vuodeosastojen hoitoon päätyi noin 12 350 eri potilasta, näistä 1030 sairaanhoitopiirin ulkopuolelta.

Päivystyskäyntejä kertyi noin 44 409, joista erikoissairaanhoidon käyntejä oli 15 700 ja perusterveydenhuollon käyntejä yhteensä 28 668.

Lue sairaanhoitotoiminnan koko arviointiraportti täältä.

Talousarvion 2017 laadinta

Kuntayhtymän talousarvion laadinta myöhästyy organisaation rakentamisen takia. Valtuusto hyväksyi uuden aikataulun, jonka mukaan valtuusto päättää talousarviosta kuitenkin normaaliin tapaan joulukuussa.

–  Emme vielä tiedä talousarvion loppusummaa. Moni asia selviää vasta lähikuukausina ja osa vasta ensi vuonna, arvioi kuntayhtymän vt. johtaja Vesa Vestala.

Lue koko esityslista täältä.

Lisätietoja

Vesa Vestala (talousarvio)
vt. johtaja
044 3512540

Jouko Luukkonen (organisaatio)
muutosjohtaja
045 189 3138

Pirkko Valtola (organisaatio)
valtuuston puheenjohtaja
044 794 4683

Kati Myllymäki (hoitotyö)
johtajaylilääkäri
044 351 2400

Liisa Ruokoselkä (tarkastuskertomus)
tarkastuslautakunnan pj.
040 526 4853