Talouden raamit on nyt asetettu tulevalle vuodelle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä.

Essoten valtuusto hyväksyi (5.12.) vuoden 2019 talousarvion ja siihen liittyvän taloutta tasapainottavan ja rakenteita uudistavan Talous- ja muutosohjelman.

Valtuuston jäseniä pohdituttivat talouteen, palveluihin ja kuntayhtymän imagoon liittyvät kysymykset. Moni valtuutettu kehui lämpimästi kuntayhtymältä itsensä saamaa tai läheiselleen annettua hyvää hoitoa.

– Monet valtuutetut halusivat lähettää kiitoksia Essoten työntekijöille. Myös omasta puolestani haluan kiittää arvokkaasta ja tärkeästä työstänne alueen ihmisten hyväksi, sanoo Essoten valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok.).

Itse talousarvioon ei tehty muutoksia. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti keskustan ryhmän ponsiesityksen, jonka mukaan tehdään kokonaisvaltainen tarkastelu vanhusten asumispalvelupaikoista kuntien ja kaupunkien kanssa koko Essoten alueella.

Toimintakulut 358,6 miljoonaa

Kuntayhtymän toimintakulut ovat talousarvion mukaan ensi vuonna 358,6 miljoonaa euroa. Summalla saadaan tuotettua tai ostettua noin 100 000 asukkaan erikoissairaanhoito ja seitsemän täysjäsenkunnan kaikki sote-palvelut.

Kuluvan vuoden muutetussa ja noin viisi miljoonaa alijäämäisessä talousarviossa toimintakulut ovat 356,3 miljoonaa euroa. Talous tasapainotetaan Talous- ja muutosohjelman avulla pääosin ensi vuonna ja loput tulevina vuosia.

– Alijäämä syntyy peruspalveluissa. Erikoissairaanhoidosta ei tule alijäämää, kuvailee tilannetta kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Essote laskuttaa tuottamistaan palveluista jäsenkunniltaan noin 309,9 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat 365,8 miljoonaa euroa vuonna 2019, joista asiakasmaksuja on liki 30 miljoonaa euroa.

Toimintakuluista henkilökulut ovat 179,6 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 121,4 miljoonaa euroa.

– Kuntien palautteen mukaisesti talousarvio on korjattu nollatulokseen. Talous- ja muutosohjelman perusteella tasapainotus on tehty suurelta osin vuodelle 2019 ja osin myös suunnitelmakaudelle, sanoo talousjohtaja Vesa Vestala.

Kuntayhtymän toimintakulut vuonna 2017 olivat noin 357,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit: Kuuma sairaala ja Perhetalo valmistuvat

Kuntayhtymän investointitaso on aiempaa huomattavasti korkeampi ja jatkuu tulevina vuosina noin 30 miljoonan euron tasolla. Mikkelin keskussairaalan toimintaa uudistavan sekä rakentamis- ja perusparantamishankkeen, ESPERIn osuus noin 23 miljoonaa euroa.

ESPERin suuria tapahtumia ovat tulevana vuonna Kuuman sairaalan ensimmäisen vaiheen ja Perhetalon valmistumiset. Talot otetaan käyttöön alkusyksystä.

Samaan aikaan ovat käynnissä Kuuman sairaalan vaihe 2 ja vastaanottoalueen vaihe 2, jotka valmistuvat vuonna 2020. Viimeisenä lähtee liikkeelle Mielen ja kuntoutuksen talo, joka valmistuu arviolta vuonna 2022.

Lue aiemmat tiedotteet talous ja muutosohjelmasta

Tiedote Essoten hallitus lähetti talous- ja muutosohjelman valtuustolle

Tiedote Essoten talous- ja muutosohjelma uudistaa rakenteita

Valtuusto hyväksyi Ensihoidon palvelutasopäätöksen

Valtuusto hyväksyi Essoten alueen Ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätös on vastaavanlainen kuin Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen vastaavien sairaanhoitopiirien ja kuntayhtymien palvelutasopäätökset. Erityisvastuualueen vastaavien kuntayhtymien palvelutasopäätösten mukaisesti asemapaikkoja ei ole enää merkitty asiakirjaan.

Palvelutasopäätöksen tehtävänä on luvata kansalaisille tietty palvelutaso. Siinä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvalta henkilöstöltä edellytetty koulutus, väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat yhdenvertaisesti valmisteltuna ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.

Essoten ensihoitopalvelun yksiköt saivat vuonna 2017 yli 23 000 hälytystä.

Lue lisää

Lue koko valtuuston esityslista

Lisätietoja

Eero Aho
Valtuuston puheenjohtaja, Essote
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540