Essoten valtuusto kokoontui toiseksi viimeistä kertaa torstaina 17. marraskuuta. Talousjohtaja Vesa Vestala esitteli valtuustolle tämän hetken parhaan arvion kuntayhtymän tulosennusteesta vuodelle 2022. Vuoden tuloksen ennustetaan olevan 28,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Jäsenkuntalaskutus on ylittämässä talousarvion 14,8 miljoonalla eurolla.

Kuntalain mukaisesti tilanne vaatii talousarviomuutoksen ja valtuusto hyväksyi esitetyt muutokset. Talousarviomuutokset kohdistuvat lähes kaikkiin toimintatuottoihin ja -kuluihin.

Valtuusto totesi myös, että kuntayhtymän peruspääomaa ei alenneta.

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta koskevan asian valtuusto palautti hallituksen käsittelyyn. Järjestämissopimuksen voimassaoloa Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella esitetään jatkettavaksi toistaiseksi voimassa olevana. Valtuusto kuitenkin edellyttää asian uudelleen valmistelua yhdenmukaisin sopimusliittein muiden sairaanhoitopiirien kanssa.

Muut kokousasiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.