Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuus vuodelle 2022 on 373 miljoonaa euroa. Lisäksi palkkaharmonisoinnin kulut vuodelle 2022 ovat 13,1 miljoonaa euroa. Palkkaharmonisoinnut kulut eivät sisälly jäsenkuntien maksuosuuteen, vaan niiden kattamiseksi kuntayhtymän kehitysohjelmaa tehostetaan vuoden 2022 aikana.

Talousarviota vuodelle 2022 on käsitelty perusteellisesti syksyn aikana sekä luottamusjohdon seminaareissa että kokouksissa.

– Olen tyytyväinen siihen, että asioita on käsitelty syksyn aikana hyvin perusteellisesti. Kuntayhtymän loppuvaihe, hyvinvointialueen aloittaminen ja kuntien vaikea taloudellinen tilanne ovat vaatineet asioiden pohtimista monista eri näkökulmista yhteisen näkemyksen löytämiseksi, valtuuston puheenjohtaja Ari Hänninen totesi.

– Talousarviovuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen toiminnan vuosi ja hyvin vaativassa tilanteessa. Koronaepidemia on edelleen päällä ja henkilöstö on kovasti joutunut venymään, kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen sanoo.

Kortelainen korosti myös, että talousarviovalmistelussa jäsenkuntien ohjaus oli selkeä. Kortelaisen mukaan alkuvuodesta alkaen etsitään toimia, joilla päästään vastaamaan mahdollisiin alijäämiin.

– Keinot etsitään kehitysohjelmaa tehostamalla. Mutta selvää on, että koronatilanne on synkkä, henkilöstö on kuormittunutta ja äärirajoilla. Lakisääteinen velvollisuutemme on pitää henkilöstö iskussa, joten myös henkilöstömenoihin vaikuttavat toimet lähtevät tästä. Esimerkiksi eläkepoistuman käyttö ja lomapalkkavelan pienentäminen selvitetään.

Talousarviovalmistelu oli vaativa prosessi

Talousjohtaja Vesa Vestalan mukaan talousarviovalmistelu on pitkä prosessi, sillä syksyn aikaan Essote sai kaksi kertaa lisätietoja palkkaharmonisointitilanteesta, mikä myös aiheutti muutostarpeen. Epävarmuutta aiheuttaa edelleen myös korona.

– Koronatilanne on muuttunut niin, että tällä hetkellä emme pysty arvioimaan tarkkaan, millaiset koronan vaikutukset ovat vuodelle 2022. Tautitilanne näyttää nyt hankalammalta, kuin mitä olimme arvioineet.

Vestalan mukaan ensi vuonna joudutaan myös tekemään koronaan liittyviä talousarviomuutoksia. Vestala nosti kokouksessa esille vaikeuskertoimena myös muutokset asiakasmaksulakiin. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

– Muutoksen myötä maksukattoon luetaan mukaan aiempaa enemmän maksuja, mikä vähentää osaltaan kuntayhtymän tuloja.

Menojen kasvua rajoitetaan kehitysohjelmalla

Kehitysohjelman toimenpiteissä on eläköitymisen vaikutusten huomioimisen ja lomapalkkavelan pienentämisen lisäksi muun muassa omaisuuden myyminen, peruspääoman mahdollinen hyödyntäminen, hyvinvointialueen synergiavaikutusten huomioinen etupainotteisesti ja myös yhdessä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin kanssa. Kehitysohjelmaa päivitetään jatkuvasti uusien toimien myötä, seuraavaksi jo tammikuussa.

Valtuutetuilta kiitoksia henkilöstölle ja johdolle

Ryhmäpuheenvuoroissaan valtuutetut antoivat kiitosta henkilöstölle, johdolle ja hallituksen edustajille. Valtuutettu Aira Kietäväinen (kesk.) sanoi Keskustan ryhmän olevan talousarvioesityksen takana, mutta muistutti, että talousarviomuutoksia tulee vuoden aikana. Kietäväinen otti ryhmäpuheenvuorossaan esille myös lähipalveluiden tärkeyden.

– Palveluverkosto tulee säilyttää ennallaan toistaiseksi ja säilyttää yhteys lähipalveluihin.

Kietäväinen myös kiitti henkilöstöä vastuullisesti ja erinomaisesti hoidetusta elintärkeästä työstä.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käytti Pirkko Valtola (kok.).

– On ollut äärimmäisen haastavaa tehdä talousarviota tänä aikana kuntien taloustilanteen, tulevan hyvinvointialueen ja siihen liittyvien talousvaikutusten vuoksi.

– Vaikka tikulla silmään sitä, joka vanhoja muistelee, niin tässä yhteydessä haluamme myös tuoda esille, että tietyt asiat vaan kannattaa hoitaa ajallaan, totesi Valtola viitaten vuosien myötä kertyneisiin palkkaharmonisoinnin kustannuksiin.

SDP:n ryhmäpuheenvuorossa Eija Saintula (sd.) kiitti henkilöstöä ja virkamiesjohtoa todella upeasta työstä. Saintulan mukaan asioita on myös käsitelty hyvässä hengessä syksyn aikana. Myös muut valtuuston ryhmät kiittivät henkilöstöä ja virkamiesjohtoa.

Essoten valtuusto hyväksyi kokouksessaan talousarvion vuodelle 2022 yksimielisesti. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti myös talousarviomuutoksen vuodelle 2021.

Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2