Etelä-Savon Työterveys Oy:n osto on hyväksytty Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) valtuustossa (15.6.). Essote hankkii työterveysyhtiön yhdessä osuuskauppa Suur-Savon kanssa.

Käydyssä keskustelussa valtuutettu Raimo Heinänen (ps) esitti yhtiön hankkimista kokonaan Essoten haltuun. Kauppa kuitenkin hyväksyttiin ääniin 82,01-14,7. Äänimäärä johtuu kuntien erilaisista ääniosuuksista.

Paikalla olleista valtuutetuista 24 äänesti hallituksen esityksen puolesta ja viisi Heinäsen. Valtuustossa Mauri Taipale (kok) teki myös esityksen koko kaupan purkamisesta, mutta hänen esityksensä ei saanut kannatusta.

Kauppahinta on 2,6 miljoonaa euroa, josta kuntayhtymän osuus 1,274 miljoonaa. Suur-Savo omistaa yhtiön osakkeista 51 prosenttia ja Essote 49 prosenttia.

Essote on maakunnan suurin työnantaja ja Suur-Savo maakunnan suurin yksityinen työantaja.

Etelä-Savon Työterveys Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 6,7 miljoonan euroa. Yhtiössä työskentelee noin 50 työterveyshuollon ammattilaista. Toimialueeseen kuuluvat Mikkeli, Kangasniemi, Juva, Puumala ja Mäntyharju. Henkilöasiakkaita yrityksellä on noin 17 500.

Lue päätösesitys täältä

Lue aiempi tiedote kaupasta

Valtuusto urakoi ESPER-hankkeen päätöksiä

Valtuusto teki kolme päätöstä Mikkelin keskussairaalan ESPER-hankkeen suhteen. Valtuusto hyväksyi Mannerheimintien varteen tulevan ambulanssirakennuksen korotuksen kahdella kerroksella.

Uusiin kerroksiin tulevat koulutuskeskus ja palveluohjauskeskus, joille ei muulta löydetty tilaa. Tilat tehdään monikäyttöisiksi, jotta niihin voidaan tarvittaessa sijoittaa sairaalan muitakin toimintoja ja käyttää rakentamisen aikana väistötiloina. Muutos merkitsee noin 2,2 miljoonan euron lisäystä ESPER-hankkeen investointeihin.

Päätöksiä tuli myös Kuuman sairaalan toisen vaiheen toteuttamissuunnitelmasta, joka on jatkoa nyt käynnissä olevalle Kuuman sairaalan ensimmäiselle vaiheelle.

Toiseen vaiheeseen kuuluvat heräämön, leikkauspotilaiden valmistelutilojen ja kotiutustilojen sekä välinehuollon ja pääaulan rakentaminen. Kustannusarvio on noin 10,5 miljoonaa euroa.

Valtuusto hyväksyi keskussairaalan noin 25-32 vuodeosastopaikan lisärakentamisen suunnittelun käynnistämisen. Vuodepaikkoja on niiden vähentämispyrkimyksistä huolimatta havaittu simulaatioissa tarvittavan lisää.

Valtuusto käsittelee asiaa uudelleen elokuussa samassa yhteydessä, kun ESPER-hankkeen viimeisen vaiheen, Mielentalon suunnitelmat ovat valmistuneet.

Valtuuston esityslistalla olivat myös muun muassa vuoden 2016 henkilöstötilinpäätös, vuoden 2017 talousarviomuutokset sekä vuoden 2016 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen.

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [@] essote.fi
050 522 8677

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke, Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749