Kuntayhtymän vuoden viimeisen valtuuston käsittelyssä olivat myös tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus. Kokous pidettiin Mikkelissä Mikaelissa ja tilaisuudessa luovutettiin myös tasavallan presidentin myöntämät ansiomerkit. Ansiomerkit työstään Essotessa saivat perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen, palvelujohtaja, pandemiapäällikkö Hans Gärdström ja Essoten virkavapaalla oleva terveyspalveluiden johtaja, nykyinen Etelä-Savon vt. hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2021. Kuntayhtymän alijäämä tilivuodelta 2021 on 0,91 euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos ei muuta kuntien alijäämäkirjauksia.

– Tilinpäätös meni ennakoitua paremmin. Vuoden 2021 osalta kertyi ylijäämää 1,3 miljoonaa euroa. Ylijäämää ei jätetty kuntayhtymään, vaan se hyvitettiin loppulaskennassa kunnille, joten tulos oli näin ollen -0,91 euroa, Essoten valtuuston puheenjohtaja Ari Hänninen sanoo.

– Vuoden 2022 tilinpäätöstä voidaan pitää kohtuullisena työvoittona epävarmassa ja poikkeavassa tilanteessa. Vuosi oli Covid-vuosi, henkilöstö venyi samalla kun henkilöstön saatavuus vaikeutui. Kesällä vahvistui, että hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alusta ja aiemmin sovittu palkkaharmonisointi on vietävä loppuun aiottua lyhyemmässä ajassa, Essoten talousjohtaja Vesa Vestala toteaa.

Taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 231 523 788, 02 euroa. Valtuusto käsitteli kokouksessaan hallituksen 2.6.2022 hyväksymän tilinpäätöksen. Tilinpäätökseen on tämän jälkeen tehty stilistisiä muutoksia, muutokset ovat nähtävissä erillisessä liitteessä. Liite aukeaa tästä: https://essote10.oncloudos.com/kokous/2022525-8-13584.PDF

Tilintarkastuskertomus liitteenä: https://essote10.oncloudos.com/kokous/2022525-8-13565.PDF

Hallituksen 2.6.2022 käsittelemä tilinpäätös ja toimintakertomus 2021: https://essote10.oncloudos.com/kokous/2022525-8-13583.PDF

Arviointikertomus vuodelta 2021

Essoten valtuusto käsitteli ja hyväksyi tarkastuslautakunnan laatiman vuoden 2021 arviointikertomuksen.  Tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti valtuusto pyysi hallitukselta tarkemman lisäselvityksen jäsenkuntalaskutuksesta ja erikoissairaanhoidon ylijäämien jakamisesta syyskuun loppuun mennessä. Valtuusto päätti, että samassa yhteydessä käsitellään myös lisäselvitys kalliin hoidon tasausperiaatteista.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Marjaana Sävilammi kertoo, että tarkastuslautakunnan tehdessä työtänsä vuoden 2021 aikana ovat olosuhteet olleet poikkeukselliset.

– Ajan poikkeuksellisuus on lisännyt riskienhallintanäkökulman merkitystä tarkastuslautakunnan työssä. Riskienhallinta on korostunut muun muassa koronapandemian, Ukrainan sodan, inflaation kiihtymisen, korkojen nousun sekä kustannusten, erityisesti sähkön poikkeuksellisen hinnannousun myötä, hän sanoo.

– Tuleva organisaatiomuutos taloudellisine yksityiskohtineen ja monimutkaisine rakenteineen on tuonut korostetusti esiin asiantuntevan tilintarkastuksen keskeisen roolin. On tärkeää, että luvut, joiden pohjalta esimerkiksi valtionosuudet todennäköisesti lasketaan tulevaisuudessa, kuvaavat todellisuutta mahdollisimman hyvin. Tästä syystä on perusteltua selvittää tässä vaiheessa erikoissairaanhoidon ylijäämän käsittelyä ja kalliin hoidon tasausta, Sävilammi sanoo.

Kokouksessa Essoten talousjohtaja Vesa Vestala muistutti, että esimerkiksi jäsenkuntalaskutuksesta on aika ajoin käyty keskustelua koko Essoten olemassaolon ajan. Kuntaosuudet lasketaan laskentakaavalla, joka on ollut käytössä kuntayhtymän perustamista saakka.

– Laskentajärjestelmät on tehty kuntayhtymää perustettaessa ja ne ovat omistajakuntien hyväksymät. Vuosittain kuntien kanssa käydään myös keskustelut kuntaosuuksista. Vaikka kriittistä keskustelua aika ajoin käydään, niin omistajakunnat eivät ole tältä osin nostaneet esille tarvetta Essoten perussopimuksen muuttamiselle, Vestala totesi.

Ansiomerkit luovutettiin

Valtuuston kokouksen yhteydessä luovutettiin myös tasavallan presidentin myöntämät ansiomerkit ansioituneille essotelaisille. Ansiomerkin saivat palvelujohtaja, pandemiapäällikkö Hans Gärdström, terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä ja perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen.

Gärdström sai Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkin ja Seppälä Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin. Auvinen sai Suomen Leijonan ritarimerkin.

Lisätiedot

Ari Hänninen, valtuuston puheenjohtaja, 040 301 2202, ari.hanninen[at]lh.pieksamaki.fi
Marjaana Sävilammi, tarkastuslautakunna puheenjohtaja, p. 0400 341 410  marjaana.savilammi.lh [at]kangasniemi.fi
Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, p. 050 522 8677, risto.kortelainen [at]essote.fi
Vesa Vestala, talousjohtaja, p. 044 351 2540, vesa.vestala [at]essote.fi

Essoten valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä:

https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2