Essoten valtuusto hyväksyi (21.2.) kustannukset Mikkelin keskussairaalan remontin osalle, joka tunnetaan rakennusosien kirjainten mukaisesti HKGB-vaiheena.  

Kyseinen urakka-alue käsittää vastaanottotilojen, heräämön, välinehuollon ja ilmanvaihtokonehuoneiden rakentamista ja peruskorjausta. Tämän vaiheen kustannukset ovat noin 21,46 miljoonaa euroa.

Kyseessä on vastaanottoalueen viimeinen vaihe, jonka jälkeen viimeisetkin väistössä olevat vastaanotot pääsevät lopullisiin tiloihinsa. Myös heräämö saa uudet peruskorjatut tilat ja välinehuoltoa laajennetaan vastaamaan kasvavia tarpeita.

Peruskorjauksen kohteena ovat noin 35 vuotta vanhat tilat.

Valtuusto teki jo vuonna 2017 päätöksen kyseisen alueen rakentamisesta ja nyt päätettävänä olivat urakkatarjouksiin perustuvat tarkennetut kustannukset.

Valtuutettu Raimo Heinänen (ps) kysyi mahdollisia riskejä liittyen urakkatarjouskilpailuun, jossa edullisempi tarjous oli hylätty hankintalain vastaisena. Rakentamisen projektinjohtaja Jukka Rasilo kertoi hallituksen päätöksen taustoista ja että kuntayhtymään oli tullut päätöksen johdosta oikaisuvaatimus.

Keskustelun aikana valtuutettu Tapani Korhonen (sd) esitti hallituksen esityksen pöydälle jättämistä ja esitys sai myös kannatusta. Henkilöäänin 16-10 ja 2 tyhjää asian käsittely jatkui. Virallinen äänitulos oli: 48,29 asian käsittelyn jatkamisen puolesta, pöydälle panoa kannatti äänistä 41,96 ja tyhjää 7,38.  Erikoiset luvut johtuvat siitä, että eri kuntien edustajilla on äänestyksissä erilainen äänimäärä.

Hallituksen esityksen hyväksymisen jälkeen sosiaalidemokraatit jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Lue lisää

Valtuustoaloitteiden vastaukset hyväksyttiin

Valtuusto urakoi vastauksia valtuustoaloitteisiin, joita olivat tehneet sosiaalidemokraatit, keskustan ryhmä, valtuutettu Yrjö Merikoski (kesk) sekä Raimo Heinänen ja perussuomalaisten ryhmä.

Sosiaalidemokraattien ryhmä oli tehnyt aloitteen valtuuston kyselytunnin järjestämisestä. Vastauksen mukaan se on hallintosäännön mukaan täysin mahdollista.

Keskustelua heräsi lääkäritilanteesta, josta aloitteita olivat tehneet Merikoski sekä valtuutettu Heinänen ja perussuomalaisten valtuustoryhmä. Terveyspalvelujen vt. johtaja Santeri Seppälä raportoi valtuustolle, että erikoissairaanhoidossa on useilla erikoisaloilla parempi lääkäritilanne kuin vielä jokin aika sitten. Seppälän mukaan lääkäriresurssi on edelleen riittämätön perusterveydenhuollossa, josta keskustan valtuustoryhmä oli tehnyt aloitteen ja ilmaissut huolensa.

Lue aloitteet ja vastaukset täältä

Valtuustokysymyksiä henkilöstöasioista ja taloudesta

Ennen kokouksen alkua valtuustolle järjestettiin kuntayhtymän koko historian ensimmäinen kyselytunti. Vihreiden ryhmä esitti pitkän listan kysymyksiä työturvallisuudesta, työterveyshuollon koontitiedoista, kiusaamistapausten määristä, työantajaimagosta ja Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksista sekä talouden ennustettavuudesta.

Henkilöstöjohtaja Merja Vihanto vastasi henkilöstöä koskeviin kysymyksiin. Vihannon mukaan työterveyshuollon raportit käydään läpi muun muassa yhteistoimintamenettelyssä säännöllisesti. Työsuojelun varmistamisen suhteen kuntayhtymässä on useita menettelyjä.

Viimeisen vuoden aikana epäasiallista kohtelua oli Vihannon mukaan raportoitu työnantajalle alle kymmenen kertaa. Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus selvittää tapaukset ja Essotella on Häirintää Essotessa, ei kiitos -toimintaohjelma, jonka mukaan esimiehet toimivat. Lisäapua he saavat työsuojeluvaltuutetulta ja työhyvinvointipäälliköltä.

Työantajaimagosta on parhaillaan selvitys meneillään. Mitä kuuluu? -kyselyä käytiin läpi laajasti kokouksen jälkeen valtuuston iltakoulussa.

Oman vastauksensa aluksi talousjohtaja Vesa Vestala esitteli 17 sote-kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin tietoja. Varsinkin kaikissa sote-kuntayhtymissä löytyi isoja eroja ennustetun ja toteutuneen talouden tuloksen välillä.

Vestala arvioi, että kaikissa sote-kuntayhtymissä toimintaympäristöön liittyy paljon ennustettavuutta vaikeuttavia seikkoja.  Essoten erityisongelma ennustettavuudessa ovat mutkikkaat perussopimuksen mukaiset laskutavat ja vanhat tietojärjestelmät, joiden takia tietoja vaikea muuttaa ennusteiksi.  Loppuvuodesta tähän tilanteeseen on tulossa uusi järjestelmä, joka Vestalan arvion mukaan saadaan täsmättyä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen huomautti, että Essotea rasittavat aiemmin päätetyt rakentamiset ja niiden kautta tulevat poistot. Käyttötalous on kuitenkin pysynyt kohtuullisen hyvin talousarviossa.

Valtuusto muisti Niina Kaukosta

Kokouksen alussa valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok) kiitti kukkakimpulla vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukosta, joka sai äskettäin Kunnallisalan kehittämissäätiön Arjen turvaaja -palkinnon. Kaukonen itse välitti kiitokset eteenpäin ”todellisille arjen turvaajille” eli käytännön vanhustyön tekijöille.

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Eero Aho
Valtuuston puheenjohtaja
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Merja Vihanto
Henkilöstöjohtaja
merja.vihanto [at] essote.fi
044 351 2382

Santeri Seppälä
Terveyspalvelujen vt. johtaja
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934