Lausunto valinnanvapaudesta viritti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) valtuuston keskusteluun (30.3.). Kuntayhtymän hallituksen linjaama varauksellinen lausunto kansalliseen sote-uudistukseen liittyvästä lakiluonnoksesta sai kiitosta yli puoluerajojen.

Valtuustossa herätti kuitenkin kysymyksiä, miksi valtuutetut saivat lausunnon käsittelyyn vasta kaksi päivää sen jälkeen, kun lausunnon antamisen takaraja oli päättynyt. Essoten johtaja Risto Kortelainen pahoitteli tilannetta, mutta totesi valtuuston ja hallituksen kokousten siirtämisen yksittäisen asian takia hankalaksi.

Takaus pesulan lainalle

Valtuusto myönsi Mikkelin Pesula Oy:n 1,5 miljoonan euron lainalle ja 800.000 euron luotolliselle tilille takaukset. Lainalla avulla on tarkoitus pienentää pesulan leasingvastuita ja siirtää luotollinen tili samaan pankkiin kuin laina.

Mikkelin Pesula Oy on kuntayhtymän tytäryhtiö (omistusosuus 57 %).ja kuntayhtymän osuus liikevaihdosta on merkittävä.

Sosiaalista luototusta ei tule

Valtuusto sai hallituksen vastauksen sosiaalidemokraattien valtuustoaloitteeseen sosiaalisesta luototuksesta, jota ei oteta käyttöön Essotessa. Aiemmin sosiaalinen luototus on ollut Essoten kunnista ainoastaan Mikkelissä.

Kuntayhtymässä sosiaalista luototusta ei nähty perustelluksi, koska Mikkelissä luototuksen käyttäjien määrä on ollut pieni ja asia edellyttäisi investointeja tietotekniikkaan. Luototusta vastaavat tilanteet aiotaan hoitaa muun muassa ennaltaehkäisen toimeentulotuen avulla.

Valtuusto sai myös tiedokseen potilasasiamiehen raportin vuodelta 2016. Vuonna 2016 silloista sairaanhoitopiiriä koskevia yhteydenottoja oli 852.

Korvattujen vahinkojen määrä kasvoi 12 kappaleella (39:stä 51:een). Vahingot olivat kuitenkin pienempiä kuin aiempina vuosina ja niistä maksettiin noin 100 000 euroa vähemmän korvauksia kuin edellisvuonna, kaikkiaan 497 226 euroa.

Valtuuston lista oli lyhyt, sillä kokouksen jälkeen valtuusto ja hallitus kokoontuivat omalta osaltaan työstämään Essoten strategiaa vuosille 2017-2018.

Lue koko valtuuston esityslista

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677