Sote- ja maakuntalakien lausunnot olivat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) valtuuston pääasia torstain kokouksessa (3.11.).Valtuutetut kiittelivät Etelä-Savon kannalta kriittisten asioiden nostamisesta lausunnoissa selkeästi esiin. Esimerkiksi integraatiosta, sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämisestä sanotaan lausunnossa, että lakiluonnoksissa ei ole perustellusti avattu kokonaisuutta suhteessa integraatiotavoitteeseen.

Ensihoidon järjestämisvastuun Essoten valtuusto haluaa maakunnille. Sama vaatimus esitettiin sekä sote- ja maakuntalakeihin että lausuntoon pelastustoimen järjestämistä koskevaan lakiluonnokseen. Molempien lakiluonnosten mukaan ensihoidon ja pelastustoimen vastuu siirtyisi viiden yliopistosairaalan maakunnalle.

Valtuusto teki muutaman yksimielisen lisäyksen lausuntoihin. Valtuusto halusi muun muassa, että palveluiden järjestämisessä kiinnitetään huomiota vapaa-ajan asukkaiden suureen määrään.

Äänestykseen meni ainoastaan maakuntiin aiottujen palvelulaitosten hallitusten jäsenyydet. Palvelulaitokset ovat jatkossa maakunnan oman toiminnan sote-palvelujen tuottajaorganisaatioita.

Essoten hallituksen ehdotuksessa valtuustolle todetaan, että palvelulaitoksen hallituksessa voisi olla maakunnan ulkopuolisia tunnustettuja asiantuntijajäseniä. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi kesäasukkaisiin kuuluvien asiantuntijoiden käyttämisen palvelulaitoksen hallituksessa.

Sosiaalidemokraatit halusivat palvelulaitoksen hallitukseen ainoastaan maakuntavaaleissa ehdokkaana olleita henkilöitä. Esitys kaatui äänin 59,54-20,21.

Julkisuudessa paljon keskustellusta valinnanvapaudesta valtuusto lausui muun muassa: ”Valinnanvapausmalli voi toteutumistavasta riippuen vaikeuttaa sote-palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Valinnanvapausmallia on arvioita asukasnäkökulmasta niin, ettei mallin toteuttaminen johda väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kasvuun.”

Katso koko Essoten valtuuston esityslista

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja/Essote
risto.kortelainen@esshp.fi
050 522 8677