Essoten valtuusto hyväksyi (23.1.) kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätöksen, jossa määritetään muun muassa aikarajat joiden puitteissa potilaat saavutetaan.

– Lisäksi palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoidon järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat, kertoo terveyspalvelujen vt. johtaja Santeri Seppälä.

Palvelutasopäätös on herättänyt keskustelua Joroisissa. Yhtenä kuntayhtymän säästötoimena on linjattu, että Joroisten ensihoito hoidetaan jatkossa muun Essoten alueen ensihoidon kautta.

Kokouksessa joroislainen valtuutettu Kimmo Ihalainen (kesk) esitti Heini Pelkosen (sd) kannattamana palvelutasopäätöksen palauttamisesta jatkovalmisteluun Joroisten kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi kuitenkin hallituksen esityksen ääniin 30-3.

Lue lisää

 

Valtuusto sai uusien talojen taloudellinen loppuselvityksen

Valtuusto sai taloudellisen loppuselvityksen Mikkelin keskussairaalaa uudistaneen ESPER-hankkeen uusista taloista, Perhetalosta ja Kuumasta sairaalasta.

– Viesti uusista taloista Essoten sisältä on ollut yksinomaan myönteistä, kiitteli valtuuston puheenjohtaja Eero Aho.

Uudet talot ovat loppuselvityksen mukaan vähentäneet merkittävästi henkilöstön sairaspoissaoloja niihin muuttaneissa yksiköissä.  Talojen neliöhinta jäi huomattavan alhaiseksi.  Perhetalon neliöhinta on 2 353 euroa/brm2 ja Kuuman sairaalan 3 609 euroa/brm2.

– Perhetalon neliöhinta on muiden sairaaloiden vastaavien rakennushankkeiden vertailuissa hyvin edullinen. Näin matalaa neliöhintaa ei ole mikään muu sairaalahanke ole pystynyt kertomaan. Kuuman sairaalan neliöhinta on myös ihan hyvää tasoa, sillä sehän on varustelultaan muun muassa leikkaussalien takia tietysti huomattavasti kalliimpi, arvioi ESPER-hankkeen hankejohtaja Pirjo Syväoja.

Kuuman sairaalan kustannukset ylittyivät verrattuna 2017 hyväksyttyyn investointibudjettiin 2,7 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia. Perhetalon kustannusten ylitys oli puolestaan 0,72 miljoonaa euroa eli 2,8 prosenttia. Ylitystä on yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa.

Rakennuskustannuksia kasvattivat erityisesti lisätyöt, joihin käytettiin noin 5,3 miljoonaa euroa, joka on 9,1 prosenttia hankkeen kaikista kustannuksista. Lisätöitä aiheutti varsinkin Kuuma sairaala, joka ei ollut kokonaan uudisrakennus ja tuotti joitain yllätyksiä.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Eero Aho
Valtuuston puheenjohtaja
Essote
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749