Essoten valtuusto päätti (8.4.) lisätä kuluvan vuoden talousarvioon 2,9 miljoonaa euroa koronapandemian kuluihin.

Talousarvio on näiden muutosten jälkeen 2,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan perussopimuksen mukaisesti.

– Talousarviossa vuodelle 2021 ei voitu tehdä kaikin osin riittäviä määrärahavarauksia Covid-19 aiheuttamiin kuluihin. Pandemian jatkuessa edelleen on syytä varautua määrärahojen ylittymiseen. Lisäkuluja ei ole mahdollista kattaa säästöillä tai sisäisillä järjestelyillä, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Määräraha varataan aluksi konsernihallinnon ja -palvelujen vastuualueelle. Määrärahojen tarkemmasta kohdentumisesta päättää Essoten hallitus.

Määrärahasta henkilöstökuluihin menee 2,3 miljoonaa euroa ja palveluiden ostoihin 600 000 euroa.

Valtuusto keskusteli määrärahasta vilkkaasti. Henkilöstökulujen osuuteen on laskennallisesti otettu mukaan myös henkilöstölle osoitettu kertakorvaus.  Valtuustossa keskustelua herätti kertakorvauksen suuruus ja kohdentaminen.

Valtuutetut olivat yksimielisiä, että henkilöstö on toiminut erinomaisesti pandemian aikana. Osa valtuutetuista halusi kuitenkin kohdentaa kertakorvauksen koronatyön ns. etulinjaan eli välitöntä potilastyötä tekeviin.

– Valtuuston tahto tuli selväksi. Covid-lisä pitää olla jossain muodossa palkitsemisen välineenä, mutta tavoista päätetään myöhemmin, Kortelainen tiivisti keskustelun annin.

Valtuusto jätti mahdollisen kertakorvauksen summan ja kohdentamisen hallituksen päätettäväksi, koska epidemia voi tuoda uusia henkilöstökustannuksia muun muassa uusien työntekijöiden palkkaamisen, ylitöiden ja lisien muodossa.

Äänestykseen päätyi valtuutettu Outi Kaurian (kesk) päätökseen esittämä lisäys, jonka mukaan valtuusto olisi varautunut määrärahassa vain välitöntä potilastyötä tekevien palkitsemiseen. Esitystä kannattivat valtuutetut Yrjö Merkikoski (kesk) ja Sirpa-Helena Pesonen (sd).

Esitys kaatui kuitenkin äänin 23-7 ja hallitukselle jäi laajat valtuudet kertakorvauksen kohdentamisen suhteen.

Lue lisää tästä.

Valtuusto sai tiedoksi erikoissairaanhoidon raportin

Valtuusto merkitsi tiedoksi erikoissairaanhoidon arviointiraportin.

Lue aiempi tiedote raportista täältä.

Lue lisää tästä.

Lue raportti täältä.

 

Lisätietoja

Eero Aho
Valtuuston puheenjohtaja
Essote
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Jarmo J. Koski
Johtajaylilääkäri
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541