Kuntayhtymän taloustilanne vei liki koko Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuuston kokouksen huomion (27.9.). Valtuusto muutti 2018 talousarviota havaitun ylitysuhan takia 5,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kuntayhtymän taloudessa on ilmennyt noin kahdeksan miljoonan euron ylitysuhka, joka koostuu henkilöstömenojen (3 M€), poistokulujen (1 M€) ja ostopalvelujen (2 M€) ennakoitua suuremmasta kasvusta ja tulojen vähentymisestä (1 M€) sekä pienemmistä muuten kasvaneista muista menoeristä (1 M€).

Kuluvan syksyn aikana kuntayhtymä pyrkii säästämään noin kolme miljoonaa euroa ja loput viisi siirtyvät alijäämän eli ratkaistaviksi tulevien aikana. Lyhyellä tähtäimellä säästöjä haetaan ns. lomapalkkavelan hallinnan, rekrytointien tarkemman seulan eli täyttölupamenettelyn ja henkilöstön hyvinvointiin tähtäävien toimien kautta.

– Olemme valmistelemassa talouden tasapainottamisen ja vakauttamisen ohjelmaa. Toimenpiteet esitetään myöhemmin toimenpidekokonaisuuksina, paketteina. Nämä ovat hallituksen ja valtuuston päätöksenteossa saman aikaan kuin ensi vuoden talousarvio loppusyksystä. Olen asettanut tässä tarkoituksessa hallinnon ja palvelujen vastuualueiden johtajista koostuvan talous- ja konserniohjausryhmän, joka valmistelee Essoten talouden ja voimavarojen hallintaan liittyviä asiakokonaisuuksia kuntayhtymän johtoryhmälle, hallintotoimikunnalle ja hallitukselle, kertoi kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Valtuusto piti alkuperäistä talousarviota optimisena

Valtuusto keskusteli Essoten taloudesta laajasti. Keskustelun aluksi Kortelainen huomautti, että 2018 talousarvio tehtiin 0,5 prosenttia miinusmerkkiseksi.

– Miinusmerkkisen talousarvion toteuttaminen on hyvin vaativaa missä tahansa tilanteessa. Sote-menojen tosiasiallinen kasvu koko maassa on useita prosentteja vuodessa. Palautimme myös kunnille viime vuonna ylijäämää eli talouden puskuriamme viime vuonna seitsemän miljoonaa euroa kesken vuoden, Kortelainen muistutti.

Valtuusto pitikin alkuperäistä talousarviota optimistisena. Talouden sopeuttamisen tehtävä nähtiin vaativana, vaikka Essoten 360 miljoonan taloudessa kahdeksan miljoonan tasapainotus todettiin oleva vain kahden prosentin mittaluokkaa. Henkilöstön tekemä ansiokas työ asiakkaiden hyväksi herätti runsaasti kiitosta.

Syksyn kolmen miljoonan euron säästöjä ja yhteistoimintamenettelyn aloittamista koskevaa uutisointia valtuutetut pitivät yliampuvana. Nyt käytävissä aivan tavanomaisissa yhteistoimintamenettelyissä syksyn toimenpiteistä on kyse pääasiassa lomien täsmällisemmästä pitämisestä (lomapalkkavelan hallinta), rekrytointien ja ylitöiden sekä sijaisten tarkemmasta hallinnasta ja työhyvinvointia lisäävistä toimenpiteistä.

– Sen sijaan alijäämään siirrettävän viiden miljoonan sulatteluun tarvitsemme rakenteellisia muutoksia. Ne on valmisteltava huolella ja tähän työhön nyt paneudumme osana talousarvioprosessia, Kortelainen sanoi.

Lue lisää taloudesta

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Eero Aho
Valtuuston puheenjohtaja, Essote
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540