Essoten valtuusto teki muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon (26.9.). Kulut näyttävät puolivuotiskatsauksen perusteella ylittävän arvioidun noin 21,2 miljoonalla eurolla, minkä johdosta talousarvioon on lakisääteisesti tehtävä muutoksia.

Kuntalaskutuksen muutos on vuoden 2018 tilinpäätöksen lukuun verrattuna noin 15 miljoonaa eli kasvua on valtakunnallisen trendin mukaisesti noin 4,6 prosenttia.

Mittaviin talousarviosta poikkeamisiin Essotessa on reagoitu muun muassa talous- ja muutosohjelman sekä yhteistoimintaneuvottelujen avulla. Talous- ja muutosohjelman toimet ovat vaikuttaneet tähän mennessä noin kolmen miljoonan euron verran ja niillä tavoitellaan seitsemän miljoona kulujen alenemaa kuluvana vuonna. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoite on yhdeksän miljoonan euron alenema. Tavoitteet ovat osittain päällekkäisiä, eikä näitä lukuja voi laskea yhteen.

– Kulujen kasvu tulee pääasiassa ostopalvelujen hintojen ja omaishoidon tuen kasvusta sekä lääkkeiden ja muiden tarvikkeiden hinnannousuista. Näihin on vaikea vaikuttaa lyhyellä aikavälillä. Oma toimintamme on pysynyt hyvin talousarviossa ja muun muassa henkilöstön määrää on merkittävästi alennettu, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Valtuusto kävi myös keskustelua taloustilanteesta. Valtuutettuja huolettivat henkilöstön jaksaminen monissa prosessien, lähinnä hankkeiden aiheuttamissa muutoksissa ja menojen kasvu.  Jäsenkuntien talouden todettiin olevan hankalassa tilanteessa.

Kuntayhtymän johtaja Kortelainen piti epärealistisena odotuksia, että kokonaiskustannukset laskisivat sotessa vuositasolla. Hän myös lupasi, että kuntayhtymän eri hankkeet esitellään valtuustolle 14.11. seminaarissa.

– Essoten kaikkien menojen kasvu ollut koko ajan tarvevakioituna alle valtakunnan keskitason, joten ei täällä mitenkään leveästi eletä. Meillä kaikilla on huoli henkilökunnan jaksamisesta ja taloudesta, sanoo valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok).

Lue talousarvioon tehdyistä muutoksista

Lue Essoten talouden puolivuotisraportti

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus merkittiin tiedoksi

Valtuusto merkitsi tiedoksi hallituksen vastineen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin. Lautakunta esitti lukuisia huomiota, jotka koskivat muun muassa kuntayhtymän käytössä olevia toiminnan seuraamisen käytettäviä mittareita ja suoritelaskentaa, strategian toteutumista ja arvioita tulevasta kehityksestä.

Valtuusto myös merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan julkilausuman, jonka se oli antanut Essoten ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin välisestä aiesopimuksesta.

Lue lisää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

Lue lisää tarkastuslautakunnan julkilausumasta

Korjattu virhe 27.9. klo 8.00: Omaishoidon tuet ovat kasvaneet. Alkuperäisessä tekstissä oli virheellisesti yhdeksi menojen kasvun lähteeksi kotihoito.

Lisätietoja

Eero Aho
Essoten valtuuston puheenjohtaja
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540