Essoten valtuusto kokoontui käsittelemään ensihoidon palvelutasoa ja kuntayhtymän neljännesvuosiraporttia (14.5.).

Ensihoito saavutti pääosin tavoiteajat

Ensihoito oli laatinut raportin ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen toteutumisesta vuonna 2019. Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksessä on määritelty aikatavoitteet potilaiden tavoittamisesta riskialueluokittain. Tavoittamisajat on laadittu Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella yhteneväisesti.

Raportin mukaan potilaiden tavoitettavuudessa päästiin pääosin asetettuihin tavoitteisiin. Kiireelliset tehtävät (A/B 90 %) tavoitettiin tavoiteajoissa kaikissa riskialueluokissa lukuun ottamatta ydintaajamaa. A- ja B-tehtävät ovat kiireellisimpiä tehtäviä.

C-tehtävien osalta potilaiden 30 minuutin tavoittamisaika ylittyi seitsemällä minuutilla. C-kiireellisyyden potilaista puolet tavoitettiin alle 13 minuuttiin, jota voidaan pitää toimintaympäristö huomioiden hyvänä. Kiireettömät tehtävät tavoitettiin alle 120 minuutin tavoiteajan.

Valtuusto merkitsi raportin tiedoksi.

Lue lisää

Essoten toimintatuotot alittuvat noin 21 miljoonaa

Valtuusto sai talousjohtaja Vesa Vestalan katsauksen kuntayhtymän taloustilanteeseen. Korona on vaikuttanut Essoten talouteen erityisesti tulojen vähentymisenä.

Kokonaisuutena toimintatuotot alittavat nykytietojen perusteella talousarvion noin 20,6 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksen 21 miljoonaa euroa. Merkittävimmät vähennys tulevat erikoissairaanhoidon laskutuksesta (15 miljoonaa euroa) ja asiakasmaksujen vähenemisestä (5,6 miljoonaa euroa).

Tulojen vähentyminen johtuu siitä, että Essoten potilaat ja muut asiakkaat eivät ole hakeutuneet entiseen tapaan palveluihin. Osa palveluista on myös muutettu vastaamaan pandemian hoidon tarpeita, mikä on puolestaan johtanut varattujen hoitoaikojen perumisiin.

Lue lisää

Lue koko esityslista

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Marko Pylkkänen
Ensihoitopäällikkö
Essote
marko.pylkkanen [at] essote.fi
040 359 6742