Viimeinen suuri Mielen- ja kuntoutuksen taloa koskeva päätös tuli maaliinsa Essoten valtuuston kokouksessa (15.10.).  Valtuusto teki ESPER-hankkeeseen kuuluvan talon rakentamispäätöksen ja samalla varmistuivat urakoitsijavalinnat.

– Mielen- ja kuntoutuksen talon asettuminen keskussairaalan yhteyteen vaati poikkeuksellisen paljon ponnistuksia ja monta vaihetta, vaikka Moision psykiatrisen sairaalan siirtyminen alueelle oli koko sairaalan uudistamisen lähtökohta. Talo tulee parantamaan paitsi mielenterveys- ja päihdepalveluja myös antamaan vaativalle kuntoutukselle sen ansaitsemat ajanmukaiset tilat ja laitteet. Kiitän lämpimästi valtuutettuja ja asiantuntijoitamme, jotta saamme viedä loppuun tämän tärkeän päätösprosessin, sanoi valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok.).

Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa Mielen- ja kuntoutuksentalolle saatiin 19.3.2020. Alueen asemakaava hyväksyttiin 27.2.2020, tonttikaupat tehtiin 2.4.2020 ja rakennuslupa saatiin 6.5.2020.

Mielen- ja kuntoutuksen talon maanrakennus ja paalutustyötä on tehty toukokuusta 2020 alkaen. Varsinaiset pääurakat alkavat joulukuussa 2020 ja jatkuvat 24 kuukautta. Tilat valmistuvat vuoden 2022 lopussa, jolloin alkaa tilojen varustelu ja käyttöönotto.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttöön tulevat tilat koostuvat nuorten ja aikuisten vastaanottotiloista, lasten, nuorten ja aikuisten osastotiloista ja toiminnallisen kuntoutuksen tiloista. Sairaalaopetuksen ala- ja yläkoulun tilat sijaitsevat lasten ja nuorten osastotoiminnan yhteydessä. Mikkelin kaupungin sivistystoimi vuokraa sairaalaopetuksen tilat kuntayhtymältä.

Kuntoutuspalvelujen tilat koostuvat vaativan neurologisen ja ortopedisen kuntoutuksen osastotiloista. Rakennuksessa on runsaasti kuntoutukseen soveltuvia tiloja (erityisvarusteltuja terapiahuoneita, terapia-allasyksikkö, kuntosalit, toiminnalliset pihat), jotka ovat tarpeen mukaan kaikkien rakennuksessa toimivien ja koko sairaalatoiminnan käytössä.

Tilakokonaisuuteen kuuluu myös palliatiivisen hoidon (ml. saattohoito) yksikkö. Tekniikan ja tukipalvelujen tilat ovat pääsääntöisesti rakennuksen K-kerroksessa, josta on alikulkutunneli emosairaalaan Kuuman sairaalan kautta.

Mielen- ja kuntoutuksentalon sidottu kustannusarvio on 41,2 miljoonaa euroa. Kustannukset sisältävät rakentamisen suunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen, irtaimiston, kiinteät sairaalalaitteet, kuntoutuslaitteet, ICT:n, taiteen, viheralueiden sekä kuntouttavien pihojen ja koulupihojen rakentamisen.

Lue lisää täältä

Valtuusto muutti talousarviota 2020

Erityisesti koronaepidemia on heiluttanut Essoten tuloja ja menoja. Valtuusto muuttikin kuluvan vuoden talousarviota.

Menot kasvavat noin 11,4 miljoonaa euroa. Suurimmat talousarvion menojen kasvut tulevat lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ostoista noin 3,0 M€, laboratoriopalveluista 2,3 M€, mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostoista 1,1 M€, vanhuspalveluista 0,8 M€ ja poistoista 0,9 M€. Palkkojen harmonisointi lisää menoja noin miljoonalla eurolla.

Tuloihin tulee lisää valtion koronatuista tämän hetkisen arvion mukaan noin 3,0 M€ ja kuntien peruspalvelujen maksuosuuksista 4,7 M€. Tuloja vähentyy 2,5 M€ maksutuottojen vähentyessä. Kokonaislisäys tuloissa on 5,2 miljoonaa euroa.

Talousarvio 2020 on muutoksen jälkeen 7,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lue lisää

Kuntayhtymien yhteisyritys herätti keskustelua

Essote, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) ja Siun sote ovat valmistelleet yhteisen osakeyhtiön perustamista. Kuntayhtymän hallitus esitti valtuustolle (15.10.) yhtiöön liittymistä.

Valtuuston jäsenet kyselivät ja keskustelivat yhtiöstä vilkkaasti. Valtuutettuja kiinnostivat muun muassa henkilöstön asema, Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin mahdollinen mukaanotto ja yhtiön tilanne tulevien hyvinvointialueiden yhteydessä.

Muutosjohtaja Sami Sipilä totesi valmistelevan henkilöstöryhmän ratkovan henkilöstökysymyksiä. Johtava lakimies Markus Hämäläinen kertoi Essoten toimintojen ja varojen eli myös yhtiön osakkeiden siirtyvän tulevalle hyvinvointialueelle.  Sosteri tulee Sipilän mukaan tulevien hyvinvointialueiden myötä automaattisesti yhteistyöhön ja mahdollisuus on jo tulla sitä aiemminkin.

Valtuutettu Timo Kuoksa (sd.) esitti palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja sai esitykselleen myös kannatusta. Käydyssä keskustelussa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen tähdensi, että Essote teki asiasta aloitteen ja että olisi outoa, jos aloitteen tekijä ottaisi hankkeessa taka-askelia. Keskustelun jälkeen Kuoksa veti esityksensä pois.

Raimo Heinänen (ps.) toivoi laajaa yhteistyötä eli KYS:n ja Sosterin vetämistä mukaan yhtiön toimintaan. Helvi Marttinen (kesk.) totesi, että yhtiön perustaminen parantaa Essoten alueen potilaiden asemaa.

Valtuutettu Yrjö Merikoski (kesk.) esitti, että yhtiötä ei perusteta. Esitys ei saanut kannatusta.

Lopulta valtuusto hyväksyi päätöksen ilman äänestyksiä.

Yhtiön tavoitteena on tiivistää sairaaloiden yhteistyötä, saada uusia asiakkaita muun muassa kuntayhtymien alueen kausiasujista ja hankkia uusia ammattilaisia palvelemaan laajenevaa asiakaskuntaa ja nykyisiä alueiden asukkaita.  Yhtiön tehtävänä on vuokrata ja myydä lääkäreiden ja muiden sote-alan asiantuntijoiden työpanosta omistajakuntayhtymiensä käyttöön.

KSSHP:n hallitus hyväksyi asiakokonaisuuden 23.9. ja Siun soten valtuusto 8.10.

Lue aiempi tiedote yhtiöstä täältä

Lue lisää

Hallintosääntöön muutos: Hallitus toimii tartuntatautilain mukaisena toimielimenä

Valtuusto hyväksyi muutamia eri viranhaltijoiden ja kuntayhtymän elinten toimivaltaan liittyviä hallintosäännön muutoksia. Essoten hallitus toimii jatkossa tartuntatautilain mukaisena toimielimenä. Aiemmin tätä tehtävää hoiti yksilöasioiden jaosto.

Muutoksen taustalla on se, että tartuntatautilaissa ei ole tartuntatautien vastaavalla elimellä enää yksittäiseen henkilöön kohdistuvaa päätösvaltaa. Toimielin päättää yleisemmistä asioista kuten oppilaitosten ja päiväkohtien sulkemisista, kun halutaan torjua laajaa tartuntavaaraa.

– Muutoksella halusimme yksilöasioiden jaostoa leveämmät hartiat isoja päätöksiä varten, kertoo kuntayhtymän johtaja Kortelainen.

Hallintosääntöön tehtiin lisäksi muutamia toiminnallisia tarkennuksia hankintoihin sekä omaisuuden ostamiseen ja luovuttamiseen liittyen.

Lue lisää

Lue koko esityslista täältä

Lisätietoja

Eero Aho
Valtuuston puheenjohtaja
Essote
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Sami Sipilä (yhteisyritys)
Muutosjohtaja
sami.sipila [at] essote.fi
044 770 0577

Markus Hämäläinen (yhteisyritys, juridiikka)
Johtava lakimies
markus.hamalainen [at] essote.fi
040 359 7222

Pirjo Syväoja (ESPER-hanke)
Kehittämisjohtaja
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749