Vanhuspalvelujen toimintayksiköissä tiedustellaan vanhuspalvelulain mukaisesti asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua asiakkailta ja omaisilta. Palautetta kerätään säännöllisen palvelun piirissä olevilta asiakkailta ja omaisilta. Vanhuspalvelujen toimintaa kehitetään palautteiden perusteella.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Kysely on avoinna 27.1. – 15.3.2020 välisenä aikana.

Vastaa kyselyyn tästä

Vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyys- ja laatukyselyiden tulokset raportoidaan kuntayhtymän hallitukselle, työntekijöille ja kuntalaisille joka toinen vuosi. Saaduista tuloksista tiedotetaan keväällä 2020.

Lisätietoja

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
044 794 4003
niina.kaukonen [at] essote.fi