Essoten tuottamat palvelut eivät lopu Suomenniemellä eivätkä Metsätähden palvelukeskuksessa. Essote on vuokrannut osan Metsätähden kiinteistöstä vanhusten palveluasumiseen.

Mediassa on nostettu esille voimakkaasti vanhusten palveluasumiseen liittyvät muutokset Metsätähden palvelukeskuksessa. Haluamme tällä tiedotteella oikaista väärinkäsityksiä siitä, että Essote olisi lopettamassa toimintansa Metsätähden palvelukeskuksessa.

Tuleva muutos koskee Metsätähden tehostettua palveluasumista, jonka päättymisestä keskustellaan omaisten ja asiakkaiden kanssa yhteystyössä. Tehostettu palveluasuminen päättyy ja jatkossa Metsätähdessä tulee olemaan kevyempää palveluasumista vanhuksille. Metsätähden palvelukeskuksessa säilyy kotihoidon tukipiste ja tarvittavat tukipalvelut.

Tehostetussa palveluasumisessa asuu pääsääntöisesti vaikeasti muistisairaita ihmisiä, joiden turvallisuus on taattava tehostetusti ympärivuorokauden. Ympäristön ja toimitilojen tulee olla heidän hoivaan ja hoitoon sopivia.  Muistisairaiden hoiva ja hoito ympärivuorokautisessa yksikössä edellyttää erityisosaamista ja henkilöstövahvuutta. Essoten alueella lähinnä Suomenniemeä ovat tehostetun palveluasumisen yksiköt Ristiinassa ja Mäntyharjulla. Kotikuntalain mukaisesti asiakkaan on mahdollisuus valita tehostetun palveluasumisen yksikkö lähellä omaisiaan, jotka asuvat muilla paikkakunnilla kuin Essoten alueella.

Ajat ja lainsäädäntö (mm. vanhuspalvelulaki) ovat muuttuneet siitä mihin Metsätähti on aikoinaan rakennettu. Metsätähti on sopiva kevyempään palveluasumiseen ja tällä muutoksella turvaamme Suomenniemellä vanhusten palvelut.

Essoten vanhuspalveluja kehitetään Essoten omistajakuntien kanssa tehdyn perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksessa todetaan mm., että välimuotoista palveluasumista lisätään, kuten tavallista palveluasumista ja perhehoitoa. Tavallinen palveluasuminen tarkoittaa asumista palvelukeskuksessa, jossa hoitajat ovat paikalla aamulla ja illalla, ja kotihoito turvaa yöllä tarvittavan hoidon. Tavallisessa palveluasumisessa asuvat ne vanhukset, ketkä turvattomuuden, toimintakyvyn alentumisen tai jonkin muun takia eivät pärjää enää omassa kodissa.

Perhehoito on yksi uusi vaihtoehto ikäihmisten palveluvalikossa. Ikäihmisten perhehoito on inhimillisen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivan ja huolenpidon muoto. Sen perustana ovat yhteisöllisyys ja perheen arkeen osallistuminen ikäihmisen tarpeet huomioiden.

Esimerkiksi Pertunmaalla on tehty samantyyppistä kehittämistyötä lisäämällä tavallista palveluasumista ja perhekodin toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Asukkaat sekä omaiset ovat palveluun erittäin tyytyväisiä. Vastaavia muutoksia tehdään ympäri Suomea.

Vanhuspalvelulaki edellyttää laatimaan valtuustokausittain toimintasuunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi ja arvioimaan vuosittain palvelujen laatua ja riittävyyttä. Essoten vanhuspalvelut toteuttavat ja kehittävät vanhuspalveluja Essoten alueella toimintaohjelman mukaisesti. Vanhuspalvelulain toteutumista seurataan valtakunnan tasolla joka toinen vuosi.

Lisätietoja

Sari Teittinen
vt. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
044 351 2665
sari.teittinen [at] essote.fi

Pirjo Ollikainen
Metsätähden lähiesimies
040 861 3328
pirjo.ollikainen [at] essote.fi