Essoten työnantajapuolen edustajien ja henkilöstön edustajien ja väliset yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Essoten hallitus hyväksyi neuvottelujen tuloksen 17.10.

– Henkilöstövähennyksillä ja muilla toimenpiteillä saavutetaan kokonaisuudessaan tavoiteltu noin yhdeksän miljoonan euron kustannussäästö. Kiitän omasta ja koko kuntayhtymän puolesta neuvottelijoita ja henkilöstöä venymisestä. Monissa työyksiköissä jouduttiin todella tiukoille, kun neuvottelut aiheuttivat rekrytointikiellon, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Essote joutui yt-neuvotteluihin, koska kuntayhtymän taloudellinen tulos on jäämässä vuonna 2019 noin 21 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Essoten jäsenkunnat eivät pysty rahoittamaan kuntayhtymän toimintaa, vaikka kustannukset ovat kasvaneet linjassa koko maan kehityksen mukaisesti.

Kuntien taloudellinen kantokyky on voimakkaasti heikentynyt valtionosuuksien leikkausten sekä verotulojen pienenemisen ja sen taustalla olevan väestön vähentymisen takia. Vastaava tilanne on monissa kunnissa ja sote-kuntayhtymissä.

– Asetetut tavoitteet saavutettiin avoimen ja rakentavan keskustelun kautta, vaikka nämäkään neuvottelut eivät olleet missään mielessä helpot. Kiitän kaikkia tähänastisesta ja toivon sitkeyttä vielä neuvottelutuloksen täytäntöönpanoon, sanoo neuvottelut vetänyt muutosjohtaja Sami Sipilä.

Pääosin säästöt toteutuvat ns. luonnollisen poistuman ja lomautusten kautta, mutta irtisanomisiltakaan ei täysin vältytä. Koko kuntayhtymässä eläköitymisten, vakituisten ja määräaikaisten täyttämättä jätettävien tehtävien ja irtisanoutumisten euromääräinen vaikutus vuosien 2019-2021 välisenä aikana on yhteensä noin viisi miljoonaa euroa. Loput neljä miljoonaa säästöistä kootaan ostopalveluista, lomautusten avulla sekä pienempien yksittäisten säästötoimien kautta.

Eläköitymisten, vakituisten ja määräaikaisten täyttämättä jätettävien tehtävien, irtisanoutumisten ja irtisanomisten yhteisvaikutus on koko kuntayhtymän tasolla noin 110 henkilötyövuotta. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueella henkilötyövuosien vähenemä on vuosien 2019-2021 välisenä aikana noin 60.

Lomautus koskee noin 600 henkilöä

Kahden viikon lomautuksen kohteena on yhteensä noin 600 työ- ja virkasuhteista henkilöä. Lomautusten piirissä olevien lukumäärä täsmentyy myöhemmin.

Lomautuksen vaihtoehtona työntekijän on mahdollista ottaa kymmenen päivää palkatonta vapaata.

Lomautusten ulkopuolelle on rajattu suorassa asiakas- ja potilastyössä olevat lähihoitajat, sairaanhoitajat, lääkärit ja sosiaalityöntekijät.

– Tiedämme hyvin, että lomautukset eivät tuo pitkäaikaisia säästöjä. Valitettavasti tässä vaikeassa taloustilanteessa jouduimme turvautumaan myös lomautuksiin, jotta pääsemme tilanteen yli, Kortelainen kertoo.

Lisäksi koko kuntayhtymässä tehdään paljon tehtävien ja toimintojen uudelleen järjestelyjä.

Seuraavaksi neuvottelujen tulosta alkavat käsitellä esimiehet lähiviikkojen aikana. Tehtävien järjestelyissä uudelleen ja lomautuksissa riittää vielä paljon työtä.

Neuvotteluissa käsitellyt kysymykset

Yhteistoimintaneuvottelussa käsiteltiin muun muassa henkilöstövähennysten (irtisanomisten ja lomautusten) perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot toimenpiteiden vaikutusten rajaamiseksi sekä toimenpiteitä, joilla vähennetään henkilöstölle aiheutuvia seurauksia. Lisäksi neuvotteluissa käsiteltiin toimintojen uudelleen organisointia, toimenpiteiden kohdentumista ja säästötoimenpiteitä. Neuvotteluissa käsiteltiin myös tehtävien täyttämättä jättämisiä eläköitymisen ja määräaikaisten käytön vähentämisen kautta.

Yhteistoimintamenettelyn aikana Essote ilmoitti rajoittavansa suunniteltujen irtisanomisten ja lomautusten ulkopuolelle välittömässä asiakas- ja potilastyössä olevat lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja sosiaalityöntekijät.

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Markus Hämäläinen
Johtava lakimies
markus.hamalainen [at] essote.fi
040 359 7222