Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättivät torstaina (29.9.) hallinnollisista asioista. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän viralliseksi lyhenteeksi jo käytössä vakiintuneen nimen Essote (tai ESSOTE) ja markkinointinimeksi virallista nimeä hieman lyhemmän muodon Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut.

Valtuustolle esiteltiin myös kuntayhtymän logo, josta hallitus oli aiemmin päätöksellään valinnut. Samoin valtuustolle esiteltiin organisaatiokuvaus.

Valtuusto hyväksyi hallintosäännön

Valtuusto hyväksyi hallintosäännön, jossa määritellään muun muassa toimielinten toimivaltasuhteet. Hallintosäännön mukaan Essotessa on muun muassa viisi palveluiden vastuualuetta ja hallinnon vastuualue.

Palveluiden vastuualueet ovat terveyspalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuspalvelut ja perhe ja sosiaalipalvelut. Hallintosääntö astuu voimaan 1.10.2016.

Hallitus päätti henkilöstön sijoitussuunnitelmasta

Essoten hallitus hyväksyi kuntayhtymän sijoitussuunnitelman, jonka mukaisesti yhdistyvät organisaatiot ja henkilöstö siirretään Essoten organisaatioon.

Henkilöstön sijoitussuunnitelma ei kuitenkaan ole täysin valmis, vaan siihen tulee muutoksia päivittäin aina vuoden loppuun saakka henkilöstön vaihtuvuuden takia. Siirtosuunnitelmasta tiedottaminen työntekijöille alkaa lokakuun alkupäivinä.

Hallitus päätti kuntayhtymän palkkapäiväksi kuukauden 16. päivän vakinaiselle henkilöstölle. Määräaikaiset saavat palkan kuukauden lopussa.

Lue hallituksen koko esityslista

Lue valtuuston koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen@esshp.fi
050 522 8677