Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen on saanut huomattavan rahoituksen Essoten alueella. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry (ESTERY) on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) päätöksen kolmen vuoden tuesta (105 000 euroa/vuosi) vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen Essoten alueella.

– Tämä on mahtava uutinen! Rahoituksen avulla otamme käyttöön vapaaehtoistoiminnan OLKA-toimintamallin, tarjoamme koulutusta ja lisäämme järjestöjen ja Essoten välistä yhteistyötä vuosien 2019–2021 aikana, iloitsee päätöksestä Estery ry:n toiminnanjohtaja Annastiina Vesterinen.

STEAn avustusehdotus menee vielä sosiaali- ja terveysministeriön ratkaistavaksi. Yleensä STEAn ehdotuksiin ei ole tullut muutoksia. Päätöksen perustelujen mukaan toiminta vastaa STEAn toimeenpanosuunnitelman mukaista yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistämisen tavoitealueen sisältöä/painopisteitä.

OLKA on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja EJY ry:n kehittämä toimintamalli, jota on toteutettu HUS:in sairaaloissa jo viiden vuoden ajan. OLKA tarkoittaa koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Lue lisää OLKAsta

Kaarina Lahti on toiminut Essotessa vapaaehtoistyössä syyskuusta alkaen.

– OLKA-toimintamallista on hyviä kokemuksia kaikkialta missä sitä on sovellettu. Se luo uusia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintamme kehittämiseen. Essotessa on jo vapaaehtoistoimintaa aula-avustajien muodossa ja palaute asiakkailta on ollut erittäin hyvää, kertoo Essoten palveluohjauspäällikkö Tuula Taivalantti.

Vuoden 2017 OLKAn palautekyselyssä vapaaehtoiset kokivat toiminnan mielekkäänä ja että he ovat voineet hyödyntää omaa sairauskokemustaan toimimalla vapaaehtoisina. Sairaalan työntekijät kokivat OLKAn toiminnan hyödylliseksi ja että OLKAan on helppo olla yhteydessä. Mukana olleet yhdistykset kokivat OLKA-toiminnan hyödylliseksi asiakkaiden tavoittamisessa ja tukevan heidän vapaaehtoistoimintaansa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry (ESTERY) kokoaa yhteen 49 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Esteryn tehtävänä on tukea jäsenjärjestöjensä toimintaa, yhteistyötä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lue lisää Esterystä

 

Lisätietoja

Annastiina Vesterinen
Toiminnanjohtaja
Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY
045 327 477
annastiina (at) estery.fi

Tuula Taivalantti
Palveluohjauspäällikkö, Essote
040 359 6825
tuula.taivalantti [at] essote.fi