Lääkärin vastaanottoja on järjestetty ja hoivaa on annettu menestyksekkäästi etäpalveluna kevään mittaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä. Etälääkärin vastaanotoilla on käynyt jo 70 asiakasta Pertunmaalta.

Kokeilussa hyödynnettiin etädiagnosointia, joka on koko maassa vielä kokeiluasteella ja jonka suhteen siis Essotessa ollaan kansallisesti etujoukoissa. Tämä toteutettiin ETTO-Etälääkäri -järjestelmällä.

Etälääkärin vastaanottoja hyödynnetään ja on hyödynnetty Essoten eri vastuualeilla seuraavasti myös muilla tekniikoilla (VideoVisit Live):

  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut käyttää etäyhteyksiä Savonlinna-Moisio välillä. hoitoneuvotteluissa. Tällä vastuualueella ovat myös alkamassa psykiatrian riippuvuusvastaanotot Kuopiosta käsin.
  • Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden vastaanottoja ollaan aloittelemassa etänä.
  • Aiemmin etävastaanottoa on tällä tekniikalla kokeiltu päivystyksessä 2017, jolloin muun muassa yksi asiakas sai hoito-ohjeita lääkäriltä saareen.
  • Perhe- ja sosiaalipalvelut hyödyntävät etälääkäriä pienimuotoisesti.

Essoten yhtenä tavoitteena on sote-palveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen teknologiaa (digitaalisuutta) hyödyntämällä. Tällaisten kokeilujen tavoitteena on edistää digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja sitä kautta tukea palveluiden muutosta ja uusia toimintamalleja sekä parantaa tulevaisuuden asiakaskokemusta.

Ylilääkäri Hans Gärdström aloittamassa etävastaanottoa.

– Työpisteeni sijaitsee keskussairaalalla, josta käsin hoidan etävastaanottoja. Kaikkia potilaita ei voida hoitaa etänä, mutta tämä täydentää hyvin vastaanottoja hyvinvointiasemilla. Sekä asiakkaat että minä säästämme paljon matka-ajoissa, kertoo useimmat etälääkärin vastaanotot tehnyt ylilääkäri Hans Gärdström.

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi aina yksilöllisesti soveltuuko potilas hoidettavaksi etäyhteyden välityksellä ja potilaalta on oltava tietoinen suostumus tähän. Tarvittaessa varataan mahdollisuus perinteiseen henkilökohtaiseen vastaanottokäyntiin jos sille tarvetta ilmenee. Kokemukset ovat olleet hyvin kannustavia.

Etädiagnostiikka on tarkoitus laajentaa Essoten kaikille hyvinvointiasemille.

Tablettitietokoneella muistutetaan lääkkeistä

Essoten kotihoidossa on kuvapuhelinkäyntejä tehty tammikuusta 2018 alkaen kahdellekymmenelle (20) kotihoidon asiakkaalle Pertunmaalla, Juvalla, Haukivuorella ja Mikkelissä yhteensä jo 500 kappaletta. Asiakkaat ovat saaneet kotiinsa tablettitietokoneen, jonka kautta hoitaja soittaa hänelle kuvapuhelun sovittuna aikana.

Tekniikkana etähoivassa käytetään VideoVisitin eCare -ohjelmistoa.

– Etähoitajana olen ollut positiivisesti yllättynyt asiakkaiden innosta lähteä tähän projektiin mukaan. Monesti etähoivayhteyden aikana tulee asiakkailta paljon asioita, joita he eivät välttämättä kerro kun olemme hänen luonaan kotona. Kun tilanne on rauhallinen, niin asiakkaille tulee enemmän asioita mieleen, joita pitää kertoa, kertoo lähihoitaja Sanna Immonen Essoten kotihoidosta Juvalta.

Etäyhteyden kautta voidaan ohjata arkitoimissa tai seurata esimerkiksi lääkkeiden ottoa, verensokeria tai että asiakas pistää insuliinin ja oikein. Osalle asiakkaista muodostetaan päivärytmiä puheluiden avulla.

Myös uusia sosiaalisuuden muotoja voidaan synnyttää. Kuvapuheluihin voidaan ottaa yhtä aikaa 4-5 asiakasta.

Puhelun sisältönä voivat olla esimerkiksi hyvän huomenen toivotus, aamunavaus, aamujumppa, viikonpäivän toteaminen, nimipäivät jne. Asiakkaat voivat myös keskustella keskenään heitä kiinnostavista asioista.

– Molemmat kokeilut ovat saaneet innostuneen vastaanoton. Nyt edessä on käytön laajentamisen suunnittelu saatuihin kokemuksiin pohjatuen, kertoo DigiSote-hankkeen hankepäällikkö Pirjo Hilama.

Katso video Essoten etähoivasta

Lisätietoja

Hans Gärdström
Ylilääkäri
Vastaanottopalvelut, Essote
hans.gardstrom [at] essote.fi
044 794 4000

Pirjo Hilama
Projektipäällikkö
DigiSote-hanke, Essote
pirjo.hilama [at] essote.fi
044 351 6537