Valinnanvapautta halutaan kokeilla Etelä-Savossa 15,5 miljoonan euron piloteilla. Hankkeiden avulla tarkoitus luoda edellytykset maakunta- ja sote-uudistuksen mukaiselle asiakkaiden valinnanvapaudelle.

Hankkeita hallinnoivan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten hallitus hyväksyi (15.3.) omalta osaltaan hakemusten jättämisen ja ne lähtivät heti sosiaali- ja terveysministeriöön.

Etelä-Savo hakee kokeilua sote-keskuksiin, asiakasseteleihin ja henkilökohtaiseen budjetointiin. Sote-keskusten seitsemän miljoonan euron (7,0 M€) pilotissa ovat mukana Pieksämäki ja Essoten alueen kunnat. Asiakassetelipilottiin (2,3 M€) ja henkilökohtaiseen budjetointiin (6,1 M€) lähtee mukaan Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri, Essote ja Pieksämäki.

Hakemusten keskeisenä tavoitteena ovat asiakaslähtöisyyden ja palvelujen vaikuttavuuden lisääminen. Piloteissa toteutetaan ja otetaan käyttöön malli, jolla sosiaali- ja terveyspalvelujen toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan parantaa.

– Etelä-Savo haluaa olla edelläkävijä vaikuttavuuden kehittämisessä. Mikäli saamme pilotit, Etelä-Savossa niin niiden loputtua on otettu käyttöön mallit sote-keskuksissa, henkilökohtaisessa budjetoinnissa ja asiakasseteleiden palvelussa. Olemme myös keränneet ja jakaneet tietopohjan valinnanvapausjärjestelmän hallitsemiseen, rakentamiseen ja kehittämiseen, kertoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Sote-keskuksen pilotissa otetaan käyttöön Pieksämäellä ja jossain Essoten kunnassa maakunta- ja sote-uudistuksen mukainen sote-keskus. Ne muistuttavat pitkälti Essoten nykyisiä hyvinvointikeskuksia ja niissä mukana sosiaalityön asiakasohjausta ja neuvontaa.

Asiakasseteli vastaa osittain nykyisin käytössä olevaa palveluseteliä, mutta pilotissa rakennetaan asiakassetelille palveluprosessi ja yhdenvertainen hinnoittelumalli valinnanvapauslain mukaisiin palveluihin.

– Asiakassetelin laajentaminen lisää asiakkaiden valinnanvapautta esimerkiksi asumis-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen suhteen. Se tarjoaa myös yrittäjyydelle uusia mahdollisuuksia, Kortelainen kertoo.

Henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa käytännössä maksusitoumusta, jolla valinnanvapauslain mukainen paljon palveluja tarvitseva asiakas voi hankkia asiakassuunnitelmaan kirjattuja palveluja. Hän voi itse päättää, mistä hankkii asiakassuunnitelmaan kirjatut palvelut ja hän voi vaikuttaa myös palvelujen sisältöön. Näin asiakas saa juuri hänelle sopivia palveluja.

Etelä-Savon pilotissa määritellään henkilökohtaisen budjetoinnin asiakasohjaus ja neuvonta.

Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetoinnin pilotit jatkuvat vuoden 2019 loppuun ja sote-keskuspilotti vuoden 2020 loppuun saakka, jonka jälkeen ne siirtyvät tulevan maakunnan tavanomaiseksi toiminnaksi. Rahoituspäätökset tulevat ministeriöstä saatujen tietojen mukaan huhtikuussa.

– Pilottien yksityiskohtainen suunnittelu lähtee käyntiin heti, kun rahoituspäätökset on tehty. Aloitamme toukokuussa ja käytännön toteutus alkaa vuoden 2019 alusta, kertoo Etelä-Savon sote-koordinaattori Niina Kaukonen.

Pilotit tulevat käyttämään nykyisiä paikallisia ja kansallisia tietojärjestelmiä ja kehittää niitä jossain määrin. Uusien teknologisten ratkaisujen kumppaniksi on tarkoitus saada Kela.

Lue lisää

Katso koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Niina Kaukonen
Sote-koordinaattori
Etelä-Savon maakuntauudistus
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003