Etelä-Savo on saanut kaikenikäisten omaishoidon vahvistamiseen 2,6 miljoonan euron rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Essoten hallinnoima ja johtama hanke on nimeltään ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus (OSSI ) omais- ja perhehoitoon”.

– Maan hallituksen kärkihankkeesta saatu rahoitus oli yksi odotetuimmista uutisista tänä  syksynä. Hankehakemus tehtiin lyhyessä ajassa kesällä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kiitos kaikille hankehakemuksen tekemiseen osallistuneille, iloitsee Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi yhteensä 14,2 miljoonan euroa kahdeksalle hankkeelle, joissa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Kaikki maan hallituksen kärkihankkeesta rahoitettavat hankkeet ovat isoja maakunnallisia kokonaisuuksia, jotka usea toimija toteuttaa yhdessä. Myös Etelä-Savon hankkeella on laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu useita sairaanhoitopiirejä, yrityksiä, oppilaitoksia ja kolmannen sektorin toimijoita.

Jokaiseen maakuntaan on lisäksi valittu kärkihankkeen rahoittama muutosagentti.  Etelä-Savon muutosagenttina iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta sovittaa yhteen valittu Irma-Ahokas-Kukkonen. Hän on ammatiltaan sairaanhoitaja ja työnohjaaja sekä koulutukseltaan terveystieteiden maisteri.

– Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa koko maakuntaan iäkkäiden palvelujen kokonaisuus. Edistämme ja kehitämme palveluja verkostoitumalla koko alueen kaikkien toimijoiden kanssa: kuntien, järjestöjen ja yksityisten palvelutuottajien, Ahokas-Kukkonen summaa.

Lisätietoja

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja/Essote
niina.kaukonen@esshp.fi
044 794 4003