Ministeriön selvityshenkilö Reijo Haapiainen vauhditti keskussairaaloiden yhdistymisen valmistelun aloitusta. Risto Kortelainen ja Panu Peitsaro kuuntelevat.

Etelä-Savon keskussairaaloiden yhdistämisen valmistelu alkoi, kun keskeiset maakunnallisen soten valmistelijat kokoontuivat Mikkelissä (8.1.). Tähtäimessä on, että maakunnan kaksi päivystävää keskussairaala jatkavat nykyistä työnjakoa vahvistaen.

Muutokseen ajavat vauhdilla nyt voimaan tullut ns. keskittämisasetus ja kesän kynnyksellä päätettävä maakunta- ja sote-uudistus.

– Mikäli emme tekisi yhteistyötä keskussairaaloiden välillä, niin runsas 1200 kirurgian leikkaustoimenpidettä siirtyisi maakunnasta ja sitä myötä noin yhdeksän miljoonaa euroa. Jos teemme yhteistyötä, niin siirtymä muualle on runsas 200 toimenpidettä. Siinä on huikea ero ja tämä muodostaa yhteistyölle lähtökohdan, kertoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Parin sadankin leikkaustoimenpiteen vähennys herättää huolta. Sosterin johtaja Panu Peitsaron ja Kortelaisen tähtäimessä on vähentää ostopalveluja maakunnan ulkopuolelta, mikä takaa työpaikat Etelä-Savossa.

– Meillä ei tosiaankaan ole mitään tarkoitusta vähentää henkilökuntaa. Päinvastoin, voimme kenties lisätä ammattilaisten määrää joillakin osa-alueilla, kun saamme ohjattua osan nyt maakunnan ulkopuolelle menevistä toimenpiteistä tänne. Suurimmalla osalla työt jatkuvat varmasti entisellään. Joillekin voi tulla henkilökohtaisella tasolla suuriakin muutoksia ja siirtoja, kun tehtäviä, osaamista ja palvelujen sijaintia on tarkasteltu, Peitsaro sanoo.

Kortelainen on alkanut valmistella maakunta ja sote-uudistuksen järjestäjän eli tulevan Etelä-Savon maakunnan sote-palvelujen viranomaispuolta. Peitsaro puolestaan työstää maakunnan liikelaitosta eli sitä käytännön toimintaa, jolla Etelä-Savon maakunnan sote-palvelut viedään viimeistään 2020 alusta yhteen.

– Palvelujen valinnanvapauden järjestämistä suunnittelee Pieksämäen sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Tuija Haatainen. Kaiken koordinoi yhteen Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Peitsaron valmistelun keskeisenä ensimmäisenä kysymyksenä on, millä tavoin Essoten ja Sosterin palvelut viedään ensi vaiheessa yhteen ja työnjako toteutetaan. Muodostetaanko jo vuoden 2019 yhteinen liikelaitos vai aloitetaanko pelkästään kirurgian laajalla yhteistyöllä, mitä keskittämisasetus vaatii jo 1.7. mennessä.

Kysymykseen pyritään löytämään ratkaisu jo tammi-helmikuussa ja tekemään tarvittavat päätökset kuntayhtymien hallituksissa huhtikuun aikana. Kirurgian laaja yhteistyö säteilee muuhunkin yhteiseen toimintaan, joten yhteinen liikelaitos on vakavassa pohdinnassa.

Mahdollinen liikelaitos ei voi kuitenkaan vielä olla maakunta- ja sote-uudistuksen tarkoittama liikelaitos, koska lait eivät ole voimassa ja eduskunta päättänee niistä vasta kevään aikana. Nykylait tuntevat vain valtion ja kuntien liikelaitokset.

Kyseessä voisi olla Sosterin ja Essoten yhteinen liikelaitos samaan tapaan kuin laboratoriopalveluja tarjoava Islab on kuntayhtymien liikelaitoskuntayhtymä.

Professori Haapiainen: Essote ja Sosteri hyvä yhteistyön malli

Etelä-Savon sote-valmistelijat tapasivat samassa kokouksessa sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä asettaman erikoissairaanhoidon työnjaon ja päivystyksen kansallisen koordinaatioryhmän jäseniä. Työryhmän tehtävänä on arvioida, seurata ja tukea uudistusta.

Työryhmän asiantuntijajäsenenä toimii mikkeliläislähtöinen professori Reijo Haapiainen, jonka mukana on työryhmän edustajia valtiovarainministeriöstä. Haapiainen toimii sosiaali-ja terveysministeriön selvityshenkilönä Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden kannalta erittäin tärkeiden kirurgian erikoisalojen työnjaon ja koordinaation sekä keskeisen kahden asetuksen (päivystysasetus sekä keskittämis- ja työnjakoasetus) toimeenpanon suhteen.

– Essote ja Sosteri valittiin ensimmäiseksi kohteeksi nimenomaan myönteisenä ja innovatiivisena esimerkkinä siitä, miten asioita voidaan kehittää ja yhteistyötä syventää yli sairaanhoitopiirien rajojen. Esimerkiksi julkisuudessa paljon olleet Rovaniemi ja Kemi päätyivät kovin toisenlaiseen ratkaisuun ja tilanne on jumiutunut. Kahden keskussairaalan yhteistyön rakentaminen luo hyvät edellytyksen maakunnan erikoissairaanhoidon kehittämiselle potilaiden parhaaksi, kertoo Haapiainen.
Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Panu Peitsaro
Johtaja ja johtajaylilääkäri, Sosteri
panu.peitsaro [at] sosteri.fi
044 417 3333

Reijo Haapiainen
Selvityshenkilö, professori
Sosiaali- ja terveysministeriö
reijo.haapiainen [at] fimnet.fi
040 731 3339