Etelä-Savon keskussairaaloiden yhteistyö laajenee merkittävästi jo tämän kevään aikana.

Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden ylilääkärit alkavat valmistella käytännössä siirtymistä yhteiseen toimintaan ja valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen mukaista maakunnan liikelaitoksen mallia kahden keskussairaalan pohjalta.

Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmä käsitteli keskussairaalapalveluja Pieksämäen Naarajärvellä torstaina (9.2.).

–  Ylilääkärit valmistelevat keskussairaaloiden yhteistä toimintaa erikoisaloittain työpareina ja suunnitteluryhmissä.  Suunnitteluryhmät on sovittu kirurgian (operatiiviset alat), sisätautien (konservatiiviset alat), päivystyksen ja ensihoidon sekä psykiatrian sairaanhoidon kokonaisuuksia varten, kertoo Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin johtaja ja Savonlinnan keskussairaalan johtajaylilääkäri Panu Peitsaro.

Suunnitteluryhmät esittelevät valmistelun tuloksia toukokuun lopussa. Mikäli eduskunnan käsittelyyn kevään aikaa tuleva soten järjestämislaki tulee voimaan, keskussairaaloiden palvelut ovat osa maakunnan liikelaitoksen toimintaa vuoden 2019 alusta.

–  Pidän erittäin tervetulleena, että yhteistyötä on alettu valmistella hyvässä hengessä jo ennen lainsäädännön velvoitteita, toteaa maakuntauudistuksen kokonaisuudesta vastaava maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Yhteistyön taustalla laaja valmistelu

Yhteistyön eteen on tehty runsaasti valmistelevia toimia. Savonlinnan ja Mikkelin johtavien luottamushenkilöiden ja johdon aloitteesta maakuntauudistuksen johtoryhmä antoi lokakuussa 2016 Sosterin ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) tehtäväksi selvittää maakunnan kahden keskussairaalan palvelurakennetta ja yhteisen toiminnan edellytyksiä osana maakunta- ja sote-uudistusta.

Maakuntaliitto ja kuntayhtymät hankkivat työn tueksi selvityksen maakunnan keskussairaalapalveluista sote-palveluiden kehittämiseen erikoistuneelta Nordic Healthcare Group Oy:ltä (NHG). Selvityksen teki NHG:n kehitysjohtaja Paulus Torkki yhdessä kuntayhtymien johdon, ylilääkärien ja asiantuntijoiden kanssa.

Kuntayhtymien johto ja asiantuntijat kävivät läpi selvityksen ensimmäisiä luonnoksia NHG:n edustajan kanssa vuodenvaihteessa. Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden johto, ylilääkärit ja hoidon asiantuntijat keskustelivat puolestaan sairaalapalvelujen kehittämisen päälinjoista yhteisessä tilaisuudessa 26.-27.1.

–  Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että vaativan sairaanhoidon ammattilaiset tekevät nyt valmistelun keskussairaalapalvelujen muuttamiseksi maakunnan yhteiseksi toiminnaksi ja että päätöksentekijät ja johto tukevat tätä työtä. Näin päästä eteenpäin sote-palvelujen haastavimman kokonaisuuden valmistelussa, sanoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Kortelainen muistuttaa, että iso osa sote-palveluista on peruspalveluja, joita asukkaat saavat lähipalveluina. Peruspalvelujen ja keskussairaalapalvelujen välinen yhteys ja palveluprosessit on myös saatava toimimaan niin, että palvelujen keskipisteessä on asukas/asiakas nykyistäkin enemmän.

Peitsaro korostaa, että keskussairaaloiden yhteisellä toiminnalla voidaan turvata kummankin keskussairaalan palvelut Mikkelissä ja Savonlinnassa.

–  Sairaalat tarvitsevat toisiaan. Maakunnan pitkät etäisyydet ja vesistöisyys on vahva peruste kahden toimintayksikön keskussairaalapalveluille, Peitsaro sanoo.

Joillakin erikoisaloilla keskussairaalat tarvitsevat yhteistoimintaa Kuopion yliopistollisen keskussairaalan ja Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueen muiden keskussairaaloiden kanssa.

 

Lisätietoja

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja, Etelä-Savon liitto
pentti.makinen [at] esavo.fi
050 500 2584

Panu Peitsaro
Johtaja, Sosteri
panu.peitsaro [at] isshp.fi
044 417 3333

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677