Etelä-Savon maakuntauudistuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä valmisteleva työryhmä järjestäytyi tiistaina 11.10. Työryhmään kuuluu edustajia alueen kunnista, Essotesta, Sosterista ja Vaalijalan kuntayhtymästä.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkisen johtama ryhmä aloitti työskentelynsä nimeämällä valmistelevaksi sihteerikseen Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukosen.

Työryhmä kävi läpi sote-uudistuksen valtakunnallisen ja alueellisen tilanteen. Työryhmä jatkaa työsuunnitelmansa käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Edellisenä päivänä ilmestynyt valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta täytyy tutkia huolella ennen tarkempaa määrittelyä.

Valtakunnalliset kärkihankkeet muodostuivat työryhmän merkittävimmäksi keskustelunaiheeksi. Työryhmä sopi pitävänsä toisensa tietoisena ikääntyviä ja lapsiperheitä koskevien kärkihankkeiden tilanteesta.

Sote-ryhmän alle perustettiin useita alatyöryhmiä. Alatyöryhmiä ovat sosiaali- ja perhepalvelut, terveyspalvelut, vanhuspalvelut, vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuspalvelut, palveluohjaus ja laajan palvelutarpeen arviointi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä hallinto-, talous- ja tukipalvelut.

Työryhmiin tulee mukaan henkilöstön edustus ja jäseniä monipuolisesti eri puolilta Etelä-Savoa.

– Henkilöstö ja kunnat pidetään mukana, lupaa maakuntajohtaja Mäkinen.

Työryhmä viestii aluksi maakuntaliiton ja Essoten nettisivujen sekä mediatiedotteiden kautta. Jatkossa maakuntauudistus saa oman sivuston käyttöönsä.

Lisätietoja

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja
050 500 2584
pentti.makinen@esavo.fi