Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen johtoryhmä on aloittanut toimintansa (15.4.).

Puheenjohtajaksi johtoryhmä valitsi Essoten kuntayhtymän johtaja Risto Kortelaisen ja sihteeriksi muutosjohtaja Sami Sipilän samasta organisaatiosta.

– Korona-ajan tapaan historiallinen ensimmäinen, lähinnä järjestäytymiseen ja toimintatapojen luomiseen tähdännyt kokous järjestettiin Skypellä, kertoo Kortelainen.

Muut johtoryhmään kuuluvat henkilöt ovat tässä vaiheessa kaupunginjohtajat Timo Halonen Mikkelistä ja Ulla Nykänen Pieksämäeltä, perusturvajohtaja Paula Tiihonen Pieksämäeltä, kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Vaalijalasta, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja pelastusjohtaja Seppo Lokka.

Essote toimii sote-maakuntauudistuksen hallinnoijana, mutta kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden kanssa.

Johtoryhmä päätti täydentää itseään kutsumalla mukaan Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, kolmannen sektorin ja henkilöstöjen edustajia. Johtoryhmää ohjaa puolestaan laajapohjainen poliittisista päättäjistä ja henkilöstön pääsopijaosapuolista koostuva ohjausryhmä. Laajan ohjausryhmän valmistelua jatketaan.

Johtoryhmä kävi myös läpi sosiaali- ja terveysministeriöön lähdössä olevat suuret hankehakemukset ja niihin liittyvä maakuntavalmistelun organisaatiorakenteen. Valmisteluorganisaation ensimmäiset rekrytoinnit ovat tulossa lähiaikoina hakuun.

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Sami Sipilä
Muutosjohtaja
Essote
sami.sipila [at] essote.fi
044 770 0577