Itä-Savo halutaan kokonaisuudessaan mukaan osallistumaan Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun ensi vuoden alusta lähtien. Essoten hallitus kokoontuu torstaina (3.12.) ylimääräiseen kokoukseen tekemään asiasta esityksen.

Sote-uudistuksen valmisteluorganisaation ohjausryhmä on kokouksessaan (1.12.) tehnyt asiasta yhteisen linjauksen. Ohjausryhmään kuuluu Essoten alueen kuntien ja kuntayhtymien johtavia luottamushenkilöitä ja virkajohtoa. Sen puheenjohtaja on Aira Kietäväinen (kesk.) Juvalta.

– Ohjausryhmä näkee välttämättömäksi, että yhteisen tulevaisuuden valmisteluun osallistuvat kaikki ne tahot, joille tulevaisuutta ollaan tekemässä. Uudistus etenee nyt vauhdilla, sanoo Kietäväinen. Essote on Etelä-Savon sote-uudistuksen hankehallinnoija.

Kuntayhtymän hallitus esittää ohjausryhmän suosituksesta tässä roolissaan Savonlinnan kaupungille, Enonkosken kunnalle ja Sosteri-kuntayhtymälle, että Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kaikki kunnat ja Sosteri-kuntayhtymä osallistuvat yhdessä sote-uudistuksen Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun 1.1.2021 alkaen.Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kunnista Sulkava ja Rantasalmi ovat jo päättäneet osallistumisestaan sote-uudistuksen Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun.

– Itä-Savon edustajilla on oman alueensa paras tieto ja taito sote-uudistuksen viemiseksi hyvinvointialueella eteenpäin. Tarvitsemme sen osaamisen itäsavolaisten asioita edistämään, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Päähankkeet ovat Tulevaisuuden sote-keskushanke (myönnetty avustus 1,5 M€) sekä Rakenneuudistushanke (2,5 M€). Lisäksi valmistelua tehdään seuraavissa hankkeissa, joita koordinoidaan yhteisen muutosohjelman sisällä:

  • Sopiva – vammaispalvelujen henkilökohtainen budjetointi (0,8 M€)
  • Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta (0,6 M€)
  • LUMO – lastensuojelun kehittäminen monialaisesti (0,2 M€)
  • Kansa Koulu III – sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen (0,05 M€)

Lisäksi tärkeä kumppanuushanke on Aster-hanke, jonka tavoite on yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Etelä-Savon lisäksi Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueille. Myös tähän hankkeeseen on myönnetty sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusta 1,4 M€.

Päähankkeista Tulevaisuuden sote-keskushankkeelle on luvassa ministeriön lisärahoitushaku alkuvuodesta 2021. Tätä hankerahoitusta voivat hakea hyvinvointialueiden valmistelusta vastaavat yhteenliittymät.

– Etelä-Savon tulevaisuuden kannalta tämä rahoitus on merkittävä. Itä-Savon osallistuminen kokonaisuudessaan takaa, että saamme alueelle ainakin suhteellisen osuutemme, Kortelainen sanoo.

Etelä-Savon päähankkeiden toteuttajina ovat tällä hetkellä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Vaalijalan kuntayhtymä, Pieksämäen kaupunki sekä Etelä-Savon pelastuslaitos.

Lue muutosohjelmasta lisää täältä.

Lisätietoja

Aira Kietäväinen
Ohjausryhmän puheenjohtaja/Sote-uudistus Etelä-Savossa
Essoten hallituksen puheenjohtaja
aira.a.kietavainen [at] gmail.com
050 349 1353

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja/Essote
Etelä-Savon muutosohjelman ohjausryhmä pj.
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Sami Sipilä
Muutosjohtaja
Etelä-Savon muutosohjelma
Essote
sami.sipila [at] etela-savo.fi
044 7700 577