tertti080416n_samifunke-8165
Lainasopimuksen allekirjoittivat ESSOTE:n vt. johtaja Vesa Vestala ja valtuuston puheenjohtaja Pirkko Valtola sekä EIP:n varapääjohtaja Jan Vapaavuori. (Kuva: Sami Funke)

Euroopan investointipankki (EIP) on myöntänyt Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle (ESSOTE) pitkäaikaisen 55 miljoonan euron lainan Mikkelin keskussairaalan uudistamiseen ja laajentamiseen.

Uudistuksen yhteydessä sairaalan toimintoja kehitetään niin, että tilat tiivistyvät noin 20 prosentilla. Eri puolilla Mikkeliä aiemmin toimineet terveys- ja sosiaalipalvelut keskitetään yhteen paikkaan, jossa alueen vähenevän mutta ikääntyvän väestön hoitotarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti. Entistä paremmin järjestetyn infrastruktuurin odotetaan alentavan palvelun kustannuksia lyhyempien sairaalassaolo- ja odotusaikojen sekä resurssien tehokkaamman käytön kautta. Vanhojen rakennusten modernisointi ja uudisrakentaminen edistää myös hygieniaa ja turvallisuutta.

EIP:n lainalla rahoitetaan terveydenhuoltopalvelujen digitalisointia. Hankkeessa otetaan käyttöön uutta teknologiaa, kuten telelääketiedettä ja etäkonsultaatiota. Pienenevän ympäristöjalanjäljen sekä nykyaikaisen teknologian ja materiaalien käytön myötä uudet ja peruskorjatut rakennukset parantavat energiatehokkuutta.

ESPER-hankkeeksi kutsuttu uudistus toteutetaan viidessä vaiheessa. Tavoitteena on kehittää Mikkelin keskussairaalasta nykyaikainen, ympäri vuorokauden toimiva päivystyssairaala ja hyvinvointikeskus. EIP:n laina kattaa 110 miljoonan euron hankekustannuksista enintään puolet. ESPER-hanke käynnistettiin 2015, ja sen suunnitellaan valmistuvan vuonna 2020. Hankkeeseen kuuluu sekä uudisrakentamista (kokonaispinta-ala noin 19 000 m2) että nykyisten rakennusten peruskorjausta (noin 23 000 m2).

– Euroopan investointipankki on EU:n omana rahoituslaitoksena sitoutunut tukemaan pitkäaikaisia investointeja, jotka edistävät terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa ja saatavuutta. Keskussairaaloita modernisoimalla voidaan turvata korkeatasoinen terveydenhuolto ja pitää silti kustannukset hallinnassa. Olemme iloisia voidessamme tukea ESPER-hanketta, joka hyödyttää koko Etelä-Savon potilaita. Hanke vie myös Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta eteenpäin, sillä se auttaa löytämään alan parhaita käytäntöjä ja toimii mallina muille, kertoo EIP:n varapääjohtaja Jan Vapaavuori.

– Hanke parantaa asiakas- ja potilaspalvelua kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusohjelman mukaisesti. Samalla voimme tarjota myös henkilöstölle viihtyisän ja nykyaikaisen työympäristön. Terveydenhuollon kustannukset alenevat, ja Mikkelin keskussairaalan asema maakunnan 24/7-päivystyssairaalana vahvistuu, lisää ESSOTE-kuntayhtymän vt. johtaja Vesa Vestala.

Ensimmäisenä valmistuvat sairaalan avoterveydenhuollon tilat vuoden 2017 alkuun mennessä. Mikkelin kaupungin pääterveysasema (Pankalampi) muuttaa sairaalakampuksen avoterveydenhuollon alueelle, ja vaiheittain sinne siirtyy myös merkittävä osa sosiaalipalveluista. Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto yhdistetään toiminnallisesti erikoissairaanhoitoon. Muut ESPER-hankkeen vaiheet toteutetaan vuosina 2017−2020. Niihin kuuluvat akuuttiin sairaanhoitoon erikoistunut Kuuma sairaala, synnytys- ja lastenosastot sisältävä Perhetalo, johon tulevat myös somaattiset vuodeosastot, hammashoitola sekä mielenterveyden hoitoon keskittyvä Mielentalo. Sairaalan pysäköintitalon rakentaminen alkoi huhtikuun alussa ja valmistuu keväällä 2017.   Sairaalahankkeeseen myönnetty enintään 55 miljoonan euron EIP-laina osoittaa pankin sitoutumista Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin uudistamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen. Viime vuosina EIP on rahoittanut sairaalainvestointeja myös Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella, Kuopiossa ja Espoossa.

Taustatietoa:

Euroopan investointipankki on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenvaltiot. Se rahoittaa taloudellisesti mielekkäitä investointeja, jotka edistävät EU:n poliittisten päämäärien toteutumista. Vuonna 2015 EIP myönsi Suomen hankkeisiin ennätyksellisen 1,62 miljardin euron lainasumman.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (ESSOTE) tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja jäsenkunnilleen, joiden asukasmäärä on yhteensä 103 000. ESSOTE työllistää noin 3 100 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa.

Yhteystiedot medialle:

EIP
Alicja Chytla
a.chytla@eib.org
puh.: +352 4379 88233
Internet:
http://www.eib.org/press
Lehdistötoimisto:
+352 4379 21000 – press@eib.org
Seuraa meitä Twitterissä: @EIB

ESSOTE
Jouni Vauhkonen
puh. +358 40 359 6445
jouni.vauhkonen@esshp.fi
http://www.esshp.fi