​Hallinto-oikeus on kumonnut Essoten valtuuston päätöksen Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden ostosta. Oikeuden mukaan valtuusto ylitti päätöksellään (15.6.2017) toimivaltansa.

Hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan muun muassa sillä, että kuntayhtymän perussopimus nimenomaisesti luetteli työterveyden yhdeksi sen toimialaan kuulumattomista asioista. Essote perusteli hallinto-oikeudessa osakekauppaa muun muassa työterveyspalvelujen ja työvoiman saatavuuden alueellisella turvaamisella ja sillä, että kaupalla on varsinaista toimintaa tukeva ja edistävä tarkoitus.

”Kuntayhtymän valtuuston päätös ostaa 49 % työterveyshuolto- ja yleislääkäripalveluita tuottavan yhtiön osakekannasta ei ole esitetyn selvityksen perusteella perustunut siihen, että järjestäisi jatkossa osan kuntayhtymän tehtäviin perussopimuksen mukaan kuuluvista palveluista. Kyse on ollut merkittävästä osallistumisesta yritystoimintaan, joka tuottaa sellaisia palveluita, jotka on perussopimuksessa nimenomaisesti poissuljettu kuntayhtymän toimialasta”, hallinto-oikeuden päätöksessä lukee.

Oikeus kuitenkin katsoi, että kaupan tarkoituksena sinällään oli osaltaan kuntayhtymän omien toimintojen edistäminen. Sen mukaan yritystoiminnalla ei kuitenkaan ole sellaista yhteyttä kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistehtäviin, että osakkeiden ostaminen olisi katsottava kuuluvan kuntayhtymän tehtäviin ja toimialaan.

– Hallinto-oikeuden päätös ei ole lopullinen ratkaisu asiaan. Olen valmistellut kuntayhtymän hallitukselle asiaa siitä lähtökohdasta, että valitamme päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja täsmennämme siinä perustelujamme, kertoo Essoten hallintojohtaja Pasi Marjakangas.

– Kuten hallinto-oikeus päätöksessään totesi, oikeuskäytäntöä yleisen toimialan rajoista on vähän ja oikeustapaukset ovat vanhoja. Tämä puoltaa valituksen tekemistä korkeimmalle hallinto-oikeudelle, arvioi Essoten johtava lakimies Markus Hämäläinen.

Kuntayhtymän hallitus käsittelee asiaa 14.2. Valtuuston päätöksestä valitti mäntyharjulainen Essoten valtuuston varajäsen.

Lue hallinto-oikeuden päätös: hallinto-oikeuden_paatos_etelä-savon_tyoterveyden_osakkeiden_osto

Lisätietoja

Pasi Marjakangas
Hallintojohtaja
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Markus Hämäläinen
Johtava lakimies
markus.hamalainen [at] essote.fi
040 359 7222