Haukivuoren taajamaan haetaan nostetta kehittämällä alueen toimintoja ja ympäristöä ikä- ja muistiystävälliseksi. Ympäristöministeriö on myöntänyt kehitystyötä varten Essotelle 69 000 euroa hankerahaa.

Avustuksen turvin kehitetään ikäystävällistä taajama-aluetta, jossa ikääntyneille ja muistisairaille luodaan edellytykset asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Taajama-alueen kaavoitusprosessiin liitetään muun muassa esteettömiä ja rollaattoreille sopivia reittejä asuinalueilta hyvinvointiasemalle, kirjastoon ja kauppaliikkeisiin.

– Tämä merkittävä hanke tukee Essoten strategisia linjauksia, joiden mukaan tavoittelemme ikääntyneiden väestön toimintakykyä ja hyvinvointia niin, että on turvallista asua omassa ympäristössä mahdollisemman pitkään, kertoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Samat tavoitteet löytyvät Kaukosen mukaan myös sote-uudistuksesta, joten hankkeesta saadaan hyviä kokemuksia muita vastaavia taajamia varten.

– Haukivuoresta tulee nyt valtakunnallisesti merkittävä ikä- ja muistiystävällisen taajaman kokeilualue.  Niin asumisen kuin ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämisen keskeisessä roolissa ovat alueen ikääntyneet asukkaat. Ikä- ja muistiystävällisen Haukivuoren mallia voidaan hyödyntää muuallakin Essoten alueen taajamissa ja parhaassa tapauksessa koko Suomessa, kertoo Essoten kehittämisjohtaja Pirjo Syväoja.

Päätavoitteena on tehdä Haukivuori ikä- ja muistiystävälliseksi ekosysteemiksi, joka muodostuu rakennetusta ympäristöstä, palveluista ja sosiaalisista verkostoista, jotka puolestaan tukevat ikääntyvien asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden arjessa pärjäämistä ja viihtyvyyttä.

– Olemme keränneet paljon ideoita, joita haluamme toteuttaa hankkeen aikana ja tietysti muuttaa eläväksi elämäksi Haukivuorella. Essoten palvelut ovat tietysti tärkeitä. Tarvitaan myös taajaman rakenteeseen liittyviä ratkaisuja ja yhteisöllisyyttä lisäävää pöhinää, sanoo Essoten palvelupäällikkö Marjo Räsänen.

Ikä- ja muistiystävällisen ekosysteemin osana on palvelualusta, joka yhdistää julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen palvelut. Palvelualustan suunnittelun apuna käytetään asiantuntijoiden suorittamaa simulaatiota ja sen pohjalta johdettuja analyyseja.  Taajaman nykytilanne kartoitetaan ja tulevia palveluja suunnitellaan alueellisesti kattavaksi, kestäväksi ja helposti saavutettavaksi.

Hankkeessa tuotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja avaamalla yhteisöllisen ruokailun ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Kohtaamispaikan ennaltaehkäisevien palvelujen lisäksi ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä tuetaan etäyhteyksillä toteutettavilla tapahtumilla.

– Kohtaamispaikan valintaprosessi on parhaillaan menossa. Samoin aloitustapahtuman suunnittelu on alkanut ja toteutuu todennäköisesti koronaepidemian vuoksi ensi vuoden puolella, kertoo hankekoordinaattori Anne Loponen.

Haukivuoren keskustan alueella on menossa asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on laadukas rakennettu ympäristö ja esteettömän asumisen ja liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen.

– Haukivuoren asukkaista koostuva raati tarjoaa hankkeen käyttöön tärkeää paikallistietoa kuten aluejohtokuntakin. Viritteillä on puurakentamista, rollaattorirata, seniorikoteja ja viheralueita, Loponen kertoo aikeista.

Hankkeessa huomioidaan ARA- asunnot ja niiden mahdollinen korjaustarve yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa.

Alueen asukkaiden ja hanketta koordinoivan Essoten lisäksi mukana toimintaa kehittämässä ovat Aalto Yliopisto, tilasuunnitteluun erikoistunut Spacent-yhtiö (ent. Tractr) ja Vanhustyön Keskusliitto. Hankkeen kumppanina toimivat Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu, Haukivuoren aluejohtokunta ja vanhusneuvosto.

Rahoitus hankkeelle tulee ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta ja Essotelta. Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2020- 31.10.2021.

Lue ympäristöministeriön rahoituspäätös täältä.

Lisätietoja

Anne Loponen
Hankekoordinaattori
Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama-alue
Essote
anne.loponen [at] essote.fi
040 359 9067

Pirjo Syväoja
Kehittämisjohtaja
Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Marjo Räsänen
Palvelupäällikkö
Vanhus- ja vammaispalvelut
Essote
marjo.rasanen [at] essote.fi
040 678 3013