Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishanke toteutettiin vuosien 2020-2021 aikana. Sopivan tuen mallin mukainen henkilökohtainen budjetointi otettiin käyttöön Essoten vammaispalveluissa 1.1.2022 nykylainsäädännön mukaisesti ja sitä kehitetään edelleen.

– Sopivan tuen toimintamalli syntyi henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishankkeessa yhteiskehittämisen tuloksena. Sopivan tuen toimintamalli tarkoittaa tapaa, jolla työntekijä toimii asiakkaan kanssa. Sopivan tuen toimintamallin keskeisenä ja koko vammaispalvelun asiakasprosessin kantavana ja läpileikkaavana teemana on yksilöllinen, oikea-aikainen ja riittävä tuki. Tuki kattaa toimintamallissa sekä tuen itse prosessissa toimimiseen että päätöksentekoon ja kuulluksi tulemiseen, kertoo henkilökohtaisen budjetoinnin koordinaattori Sari Levoska.

Sopivan tuen toimintamallissa asiakas kohdataan ja häntä kuullaan kaikissa asiakasprosessin vaiheissa. Olennaista on järjestää asiakkaalle oikeanlaista tukea huomioiden erilaiset tuen muodot. Sopivan tuen päämääränä on edistää hyvää ja omannäköistä elämää. Tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia. Sopiva tuki mahdollistaa yksilölliset, tarpeenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut. Tarkoitus on, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti ja yksilöllisesti elämän eri tilanteisiin ja tarpeisiin kullekin henkilölle parhaiten sopivalla toteutustavalla. Henkilökohtainen budjetointi on yksi mahdollinen vammaispalvelujen järjestämisen tapa.

​Sopiva tuki mahdollistaa yksilölliset, tarpeenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut.

Suurimmalle osalle asiakkaista vammaispalvelut toimivat sellaisenaan. Henkilökohtainen budjetointi on vaihtoehtoinen tapa järjestää vammaispalveluja sellaisille asiakkaille, joilla perinteiset palvelujen järjestämisen tavat eivät vastaa yksilölliseen palvelutarpeeseen riittävällä tavalla.

– Henkilökohtainen budjetointi nähdään tarpeellisena vaihtoehtona perinteisten palveluiden järjestämistapojen rinnalle, koska se mahdollistaa asiakkaan elämäntilanteen huomioimisen kokonaisvaltaisemmin sekä monipuolistaa palveluvaihtoehtoja. Essoten alueen vammaispalvelujen asiakkailla, joilla on voimavaroja ja halukkuutta henkilökohtaiseen budjetointiin joko itsenäisesti tai tuettuna, on oikeus valita henkilökohtainen budjetointi palveluidensa järjestämistavaksi, sanoo Levoska.

Henkilökohtainen budjetointi määritetään palvelukohtaisesti. Palvelut määritellään niistä vammaispalveluna myönnettävistä palveluista, jotka järjestetään henkilökohtaisen budjetoinnin avulla tai mihin palveluihin asiakas on ilmaissut haluavansa muutosta. Henkilökohtaiselle budjetoinnille tulee olla perusta ja edellytys lähtien asiakkaan palvelutarpeesta. Asiakkaan kanssa keskustellaan, millaiset palvelut tai ratkaisut vastaisivat hänen palvelukokonaisuuteen. Palveluja määriteltäessä huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen, valinnan vapaus ja tasa-arvon edistäminen. Henkilökohtaisella budjetoinnilla voidaan järjestää osittain tai kokonaan asiakkaalle myönnetyt vammaispalvelut. Asiakas valitsee työntekijän kanssa hänelle sopivat palvelut ja palveluntuottajan. Palveluntuottajalla tarkoitetaan ihmistä tai paikkaa, jolta henkilökohtaisella budjetoinnilla järjestetty palvelu ostetaan.

Henkilökohtaisella budjetoinnilla voidaan järjestää vammaispalveluja esimerkiksi kuljetuspalvelun, päivätoiminnan, henkilökohtaisen avun, palveluasumisen ja lasten loma-ajan hoidon osalta asiakkaille sopiviksi palvelukokonaisuuksiksi.

– Asiakkaat, joille Essoten vammaispalvelussa on järjestetty palveluja henkilökohtaisella budjetoinnilla ovat kokeneet henkilökohtaisen budjetoinnin vahvistavan ja edistävän omannäköistä elämää, suhteessa aikaisempiin palveluihin. Henkilökohtaisen budjetoinnin myötä asiakkaille on mahdollistunut yksilölliset palvelun ja avun ratkaisut, koska aiemmin vammaispalveluna myönnetyt palvelut eivät ole vastanneet sellaisenaan heidän tarpeisiin, toteaa Levoska.

Lue lisää Henkilökohtainen budjetointi