Hoidon saatavuus

Hoitotakuu perusterveydenhuollossa

 • terveyskeskukseen on saatava arkisin virka-aikana puhelinyhteys välittömästi
 • hoidon tarve on arvioitava viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotosta, ellei sitä ole voitu arvioida heti puhelimessa
 • hoidon tarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri
 • hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista
 • suun terveydenhuollossa hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidontarpeen arvioinnista, mutta perustellusta syystä hoitoa voidaan lykätä enimmillään kuuteen kuukauteen.

Hoitoonpääsytiedot

Linkki hyvinvointikeskusten ja -asemien sekä hammashoidon hoitoonpääsytietoihin

Linkki mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoitoonpääsytietoihin

 

Hoitotakuu erikoissairaanhoidossa

 • hoidon tarve on arvioitava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta
 • hoidon tarve arvioidaan joko lähetteen perusteella tai lisätutkimuksissa
 • arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset tai erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta
 • hoito ja neuvonta on aloitettava kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta
 • lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarve on arvioitava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta
 • alle 23-vuotiaiden mielenterveysongelmista kärsivien on päästävä hoitoon kolmessa kuukaudessa hoitotarpeen toteamisesta
 • hoitotakuu sisältyy erikoissairaanhoitolain muuttamisesta 17.9.2007 annettuun lakiin

Linkki erikoissairaanhoidon lähetepotilaiden hoitoonpääsy lääkärinvastaanotolle operatiivinen vastaanottoasalue kiireetön hoito 8.10.2020

Linkki erikoissairaanhoidon lähetepotilaiden hoitoonpääsy lääkärinvastaanotolle konservatiivinen vastaanottoalue kiireetön hoito 12.10.2020

Linkki keskimääräiseen hoitoonpääsyaikaan erikoissairaanhoidon tutkimuksissa ja toimenpiteissä

Hoitoonpääsy – odotusajat erikoissairaanhoidossa

Potilaan oikeus valita hoitopaikka 1.1.2014 alkaen

 • terveysaseman valinta
  • potilaan on ilmoitettava valintansa kirjallisesti nykyiselle ja valitulle terveysasemalle
  • valitulle terveysasemalle pääsee hoitoon noin kolmen viikon kuluttua valinnasta
  • uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua
  • jos henkilö oleskelee säännöllisesti tai pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella, hänellä on oikeus saada kotikunnassa tehdyn hoitosuunnitelman mukaista hoitoa oleskelupaikkakuntansa terveyskeskuksessa
 • erikoissairaanhoitoa antavan sairaalan valinta
  • yhteistyössä lähettävän lääkärin kanssa
  • hoitopaikka on valittava niin, että se vastaa niitä tarpeita, joita potilaan hoito edellyttää.

Ks. tarkemmin Potilaan oikeudet, Valvira sivut 4-5.
Valviran sivut