HYTE-verkko logo ja kuvitus

Mistä HYTE-toiminnassa on kysymys?

Toimintana HYTE on verkostomaisesti johdettua ja kumppanuuksiin perustuvaa tekemistä.

Alueellinen HYTE-verkosto toimii Etelä-Savossa edistäen osaltaan hyvinvointialueuudistuksen tavoitteita. HYTE tehtävät ulottuvat maakunnan järjestämistasolta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoihin saakka.

Kunnissa hyvinvoinnin edistäminen on yksi ydintehtävistä ja järjestöillä sekä yrityksillä on keskeinen rooli asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Valtakunnallisesti hyvinvointijohtamista koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, lue lisää THL:n sivuilta.

kaksi iloista lasta hymyillen ja peukalot pystyssä

Tutustu suunnitelmiin ja kertomuksiin!

Etelä-Savon hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelman tiivistelmään voit tutustua yllä olevasta kuvasta. Koko hyvinvointisuunnitelman 2022–2023 ja hyvinvointikertomuksen vuosilta 2020–2021 löydät sivun alareunan liitteistä.


Osallisuus

Ihmisillä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua, olla mukana ja vaikuttaa eri foorumeilla.

Luomme mahdollisuuksia nauttia kulttuurista ja yhteisöllisyydestä sekä tuemme mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia yhteisöjä ja kanavia vapaan valinnan mukaan.

Pidämme yllä keskustelua osallistumisen vahvistamisen keinoista.


Yhteisöllisyys

Kumppanuus luo yhteisöllisyyttä. Arvostamme toistemme asiantuntijuutta ja hyödynnämme järjestöjen sekä yritysten osaamista kumppanuuteen perustuvien, uudenlaisten toimintamallien ja kokeilujen käytännön toteutuksessa.

Mahdollistamme yhdessä monien palveluntuottajien kanssa kaikille toimintaa ja autamme kumppaneitamme uudenlaisten hyvinvoinnin toimintamallien kokeilemisessa ja käytännön toteutuksessa.


Turvallisuus

Kukaan ei saa jäädä yksin eikä kokea väkivaltaa tai sen uhkaa. Ehkäisemme varhaisessa vaiheessa syrjintää ja syrjäytymistä. Järjestämme yhdessä yhteisöllistä toimintaa yksinäisyyden torjumiseksi sekä autamme ja
opastamme turvallisen elinympäristön luomisessa.


Toimintakyky

Edistämme yhdessä hyvinvointia kaikissa ikäryhmissä toimintamme kautta. Fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen on iso osa kokonaisvaltaista hyvinvointia.


Yhdenvertaisuus

Osallisuus luo yhdenvertaisuutta elämäntilanteesta ja kulttuuritaustasta riippumatta.

Edistämme palvelujen saavutettavuutta ja pyrimme luomaan kaikkien saavutettavissa olevia palveluja tasavertaisuuden vahvistamiseksi.

Kutsumme kaikkia hyvinvointiyhteistyöhön ja luomaan kanavia vuoropuhelulle.