Hyvinvointi tulee Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) nimistön perustaksi. Essoten hallitus linjasi (13.10.), että kuntayhtymän toiminnan tavoite, hyvinvointi alkaa näkyä toimipisteiden nimissä.

Kuntayhtymän nykyinen termistö vanhenee vuodenvaihteessa. Monet toimipisteiden nimet alkavat termillä ”terveys”, esimerkiksi terveyskeskukset ja -asemat. Niiden nimissä näkyy aiempien uudistusten asettama tavoite, kansalaisten terveys.

– Monialainen kuntayhtymä, jossa keskeisiä integroitavia asioita on myös sosiaalipalvelut, ei voi asettaa tavoitteeksi vain terveyttä, koska sosiaalipalvelujen asiakkaat eivät välttämättä ole sairaita. Keskussairaalan alueelle tulee myös muita kuin terveyspalveluita, perustelee muutosta johtaja Risto Kortelainen.

Suurimmat erikoispalveluja tuottavat ja käyttävät yksiköt ovat jatkossa Essoten hyvinvointikeskuksia (Mikkeli, Juva, Mäntyharju, Kangasniemi ja Pieksämäki, jos se liittyy kokonaan Essoteen) ja muut ovat hyvinvointiasemia. Lisäksi Essotella on toimipisteitä.  Mikkelin hyvinvointikeskuksesta voidaan käyttää myös nimitystä Mikkelin keskussairaala. Nykyistä nimitystä tarvitaan muun muassa rekrytoinnissa, sillä uusi termi ei vakiinnu heti seudun ulkopuolella.

Essoten hallitus iloitsi Esper-hankkeen poikkeusluvasta ja tutustui hankkeen seuraaviin askeleihin. Rakentamisen projektijohtaja Jukka Rasilo kertoi, että seuraavana rakentamisessa on vuorossa ns. Kuuma sairaala, joka on urakkalaskennassa. Valtuusto saa asian päätettäväkseen tammi- tai helmikuussa ja rakentaminen voi käynnistyä toukokuussa.

Hallitus nimesi edustajia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueelliseen työryhmään, joka toimii myös maan hallituksen kärkihankkeen mukaisena lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman maakunnallisena LAPE-työryhmänä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisessa työryhmässä Essotea edustavat varsinaisena edustajana Markku Aholainen (sd) ja varaedustajana Mali Soininen (kok) sekä virkamiehistä Satu Auvinen, Hans Gärdström ja Kati Myllymäki.

Työryhmän tehtävänä on laatia alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ja se toimii myös maakunnallisena LAPE-työryhmänä. LAPE-työryhmän tehtävänä on puolestaan ohjata maakunnallista muutostyötä maan hallituksen päättämän kärkihankkeen Lapsi- ja perhe palveluiden muutosohjelman mukaisesti.

Lue koko Essoten hallituksen esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
johtaja, Essote
risto.kortelainen@esshp.fi
puh. 050 522 8677