Suuret asumispalvelujen kilpailutukset ovat lähdössä liikkeelle Essotessa. Essoten hallitukselle esiteltiin vuodenvaihteessa päättyvien sopimusten kilpailutusta kokouksessa 17.6.

Noin puolet Essoten vanhusten palveluasumisesta on järjestetty ostopalveluina.

– Uuden hankinnan valmistelu ja palvelutuottajien kanssa vuoropuhelu on aloitettu. Kilpailuttamme alueittain sekä palveluasumista että tehostettua palveluasumista, kertoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Vanhuspalvelujen kilpailutettavien kohteiden sopimuskausi on 1.1.2022-31.12.2025. Hankinnan arvioitu arvo on noin 21,4 miljoonaa euroa vuodessa ja sopimuskaudella noin 85,6 miljoonaa euroa. Kustannusvaikutukset tarkentuvat tarjousten tultua.

Myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen neljävuotinen sopimuskausi päättyy 31.12.2021 ja uuden hankintakauden kilpailutus on valmistelussa.

Hankinta toteutetaan ajalle 1.1.2022–31.12.2024 yhdellä optiovuodella 2025. Hankintaan kuuluvat mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavallinen ja tehostettu palveluasuminen, tuettu asuminen perustuella ja vahvalla tuella sekä päihdekuntoutujien tehostettu tukiasuminen.

– Palvelujen kustannukset vuonna 2020 olivat noin 6,3 miljoonaa euroa. Arvioimme, että kustannukset saattavat nousta, kertoo mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Minna Mutanen.

Lue lisää vanhuspalvelujen asumisen kilpailutuksesta täältä.

Lue lisää mielenterveys- ja päihdepalvelujen kilpailutuksesta täältä.

Terveysneuvon puhelinpalvelu menee kilpailutukseen

Myös Essoten perusterveydenhuollon puhelinpalvelu Terveysneuvo ja ajanvaraus on menossa kilpailutukseen.

Terveysneuvon puhelimitse tapahtuva kiireetön hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus on tällä hetkellä toteutettu pilottina ostopalveluna Mikkelissä, Anttolassa, Haukivuoressa, Ristiinassa ja Pertunmaalla. Vastaanottojen hoitajat toteuttavat palvelua Juvalla, Puumalassa, Kangasniemellä, Hirvensalmella ja Mäntyharjulla.

– Ostopalveluna hankittu palvelu on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Sen avulla lakisääteiset tavoiteajat on saavutettu ja asiakastyytyväisyys on pysynyt hyvänä. Ostopalvelu on myös vapauttanut hyvinvointikesusten ja -asemien henkilöstöä lähipotilastyöhön, kertoo Essoten perusterveydenhuollon vastaava ylilääkäri Mika Perttu.

Jatkossa Essoten tavoitteena on kilpailutuksen kautta yhdenmukaistaa hoidontarpeen arviointi- ja ajanvarauspalveluita koko kuntayhtymän alueella ja näin tuottaa kaikkialla asukkaille laadukas, yhdenvertainen ja mahdollisimman nopea pääsy terveydenhuoltoon. Puhelimitse tapahtuvan kiireettömän hoidontarpeen arvioinnin ja ajanvarauksen keskittäminen koko kuntayhtymän alueella ja palvelun kilpailuttaminen vuoden 2022 loppuun saakka edistää perusterveydenhuollon hoitoonpääsyä ja turvaa lähipalveluna annettavaa hoitotyötä.

Lue lisää

Keskussairaalan sisäisen remontin kustannukset alittuivat 1,6 miljoonaa

Osana Mikkelin keskussairaalan ESPER-hanketta vanhojen sairaalaosien sisäpuolta on remontoitu laajasti. Asiakkaille parhaiten näkynyt muutos on ollut pääaulan saneeraus ja laajennus.

Tästä noin neljä vuotta kestäneestä yhdistelmäurakasta on käytetty nimeä HKGB-urakka. Siihen kuuluvat pääaulan saneerauksen ja laajennuksen lisäksi välinehuollon saneeraus ja laajennus, V-rakennusosan ensimmäisen kerroksen vastaanottotilat sekä viimeisimpänä projektina kolmannen kerrokseen toteutetut heräämö- ja leikkausvalmistelutilat sekä ilmanvaihtokonehuonekerroksen rakentaminen.

Kalleimmat investoinnit on tehty välinehuollon ja ilmanvaihtokonehuonekerroksen rakentamiseen.

– On mieluista kertoa, että HKGB-urakan kustannukset alittuivat noin 1,670 miljoonaa euroa. Vanhaa korjattaessa tällaista tapahtuu harvemmin, etenkin kun töitä tehtiin käynnissä olevan sairaalan sisällä, iloitsee ESPER-hankkeen hankejohtaja Pirjo Syväoja.

Kokonaiskustannuksen arvio oli 18,047 miljoonaa ja siitä toteutui 16,376 miljoonaa.

– Tämä on ollut hyvin vaativa ja vaikea urakka, joka on saatu onnistuneesti maaliin. Kiitos suunnittelijoiden ja rakentajien lisäksi erityisesti henkilökunnalle kärsivällisyydestä ja melun sekä monien muuttojen ja väistymisten kestämisestä, kiittelee Syväoja.

Säästyneet varat käytetään urakan lukuisiin jälkitöihin: V-rakennuksen kolmannen kerroksen vastaanottoaluetta palvelevien sihteereiden työtilat rakennetaan sekä kolmen kerroksen vastaanottotilan muutostyöt sekä U-rakennuksen kolmannessa kerroksessa sijainneen heräämön väistötilojen muutostyöt toteutetaan palveluohjauskeskuksen lopullisiksi tiloiksi. Näiden lisäksi G-rakennuksen toiseen kerrokseen saneerataan tilat kliinisen fysiologian ja neurofysiologian käyttöön sekä B-rakennusosan toiseen kerrokseen tilat kuntoutustutkimusyksikölle ja terveyssosiaalityöntekijöille. Kuntoutustutkimusyksikkö kotiutetaan vuokratiloista Graanilta ja terveyssosiaalityöntekijät voidaan koota yhteisiin tiloihin eri puolilta sairaalakampusta.

Essoten hallitus merkitsi tilanteen tiedoksi ja vie urakan tilanteen myös kuntayhtymän valtuustolle.

Lue lisää

Essoten hallitus esittää perussopimukseen muutosta

Essote joutuu tekemään ratkaisuja omistamiensa Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden suhteen. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että kuntayhtymän päätös ostaa yhtiön osakkeita vuonna 2019 oli vastoin kuntayhtymän perussopimusta eikä työterveyshuolto kuulu kuntayhtymän toimivaltaan.

Essoten hallitus lähetti nyt jäsenkuntiin päätettäväksi perussopimuksen muutosehdotuksen jossa työterveyshuoltoa ei rajata pois kuntayhtymän tehtävistä.

– Keskustelimme eri vaihtoehdoista äskettäin Essoten valtuustoseminaarissa. Valtuustossa päättäjien tahto oli sama kuin nyt hallituksessa, että asia on tuotava kuntien luottamuselinten ratkaistavaksi, kertoo hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas.

Lue lisää

Hallitus hyväksyi väliaikaisen toimielimen Essoten edustajat

Sote-lakien tullessa voimaan asetetaan välittömästi uudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate).

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi nyt omalta osaltaan maakuntajohtaja Pentti Mäkisen 8.6.2021 tekemän ehdotuksen Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettamisesta. Kuntayhtymän jäsenenä väliaikaisessa toimielimessä on terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä, joka on myös toimielimen varapuheenjohtaja. Seppälän varajäsen on vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualuejohtaja Niina Kaukonen.

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen toimii väliaikaisen toimielimen vastuullisena valmistelijana ja esittelijänä sekä hänen varallaan on muutosjohtaja Sami Sipilä. Essoten hallitus asettaa väliaikaisen toimielimen sote-lakien voimaantultua. Asettamispäätöksestä ilmoitetaan valtiovarainministeriölle.

Lue lisää ja katso koko väliaikaisen toimielimen kokoonpano täältä.

Asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.7. lähtien

Asiakasmaksulakiin ja siten myös Essoten asiakasmaksuhinnastoon on tehty muutoksia, jotka astuvat voimaan 1.7.2021.

– Olemme arvioineet muutosten vähentävän Essoten tuloja noin 1,5 miljoonan verran sekä tuovan hallinnollista lisätyötä, kertoo talousjohtaja Vesa Vestala.

Merkittävimpiä muutoksia ovat muun muassa seuraavat:

  • hoitajavastaanotot maksuttomiksi perusterveydenhuollossa
  • poliklinikan antama tutkimus ja hoito maksuttomaksi alaikäisiltä
  • maksukatto laajenee (voimaan 1.1.2022)
  • asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta korostetaan
  • jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavien palvelujen maksut
  • pitkäaikaisen asumispalvelun maksut
  • pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut
  • päätöksenteon ja muutoksenhaun sääntely
  • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu.

Lisäksi kotihoitoon, palveluasumiseen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluihin ja tukiasumiseen on tehty tarkennuksia.

Lue lisää

Lue koko esityslista täältä

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Pasi Marjakangas (perussopimus)
Hallintojohtaja
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601

Sami Sipilä (väliaikainen toimielin)
Muutosjohtaja
sami.sipila [at] essote.fI
044 770 0577

Santeri Seppälä (Terveysneuvon kilpailutus)
Terveyspalvelujen johtaja
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934

Mika Perttu (Terveysneuvon kilpailutus)
Perusterveydenhuollon
palvelualuejohtaja
mika.perttu [at] essote.fi
040 359 9775

Niina Kaukonen (asumispalvelujen kilpailutus)
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003

Minna Mutanen (asumispalvelujen kilpailutus)
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja
minna.mutanen [at] essote.fi
044 794 4300

Pirjo Syväoja (HKGB-urakka)
Hankejohtaja, ESPER-hanke
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Vesa Vestala (asiakasmaksujen muutokset)
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540